|   print

Public Health Status and Forecasts. The health status of the Dutch population over the period 1950-2010
[ Volksgezondheid Toekomst Verkenning. De gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking in de periode 1950-2010 ]
 
Ruwaard D, Kramers PGN, van den Berg Jeths A, Achterberg PW

239 p in English   1993

RIVM Rapport 431501016, Volksgezondheid Toekomst Verkenning
available from authorized bookhops  publishing house: Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, Den Haag  

Toon Nederlands

English Abstract
With this document a large amount of health data on the Dutch population is presented in a way which highlights the various interrelationships involved. Data on the status of public health; determinants, defined as factors that influence the health status; developments in public health and forecasts are combined using a conceptual model. In the structure of this model indicators such as mortality, health expectancy, presence of diseases an disorders find a place. This document serves as a basis for the Dutch Health policy (health-care policy, prevention policy and intersectoral policy).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit document verschaft een overzicht van: 1) de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking ; 2) factoren (determinanten) welke bepalend zijn voor de huidige gezondheidstoestand ; 3) trends uit het verleden en mogelijke toekomstige ontwikkelingen ; 4) een evaluatie van de verzamelde informatie. De Volksgezondheid Toekomstverkenningen dient als basis voor het Nederlandse gezondheidsbeleid (zorgbeleid, preventiebeleid en facetbeleid). Hiertoe zijn verschillende soorten informatie middels een conceptueel model in hun onderling verband geplaatst. Indicatoren als sterfte, levensverwachting en voorkomen van ziekten zijn in de structuur van dit model opgenomen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Diverse onderzoeksinstituten
( 1993-12-31 )