|   print

Ziektespecifieke vergelijking van de geregistreerde morbiditeit in vier huisartsenregistraties: een analyse ten behoeve van VTV-1997
[ Disease-specific comparison of the registered morbidity in four morbidity registrations in general practice: an analysis for Public Health Status and Forecast 1993 ]
 
Gijsen R, Verkleij H, Dijksterhuis PH, van de Lisdonk EH, Metsemakers JFM, van der Velden J

106 p in Dutch   1997

RIVM Rapport 431501017
download pdf (6551Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
To describe the occurrence of diseases (incidence and prevalence rates) in the Public Health Status and Forecast (PHSF) report, data of morbidity registrations in general practice are used. A problem for using these in the PHSF report is that the registrations differ from each other in the aim, the design, the operationalisation of the different concepts and the classification system. The consequence is that the morbidity figures are not at once comparable. That's why an analysis of the four most important morbidity systems was made, so we can get a better understanding of the incidence and prevalence rates. This analysis consisted of three parts. First, a general description was made of the characteristics of the four morbidity registrations, with special attention for the calculation of the incidence and prevalence rates on behalf of the PHSF project. Secondly, a large table was made in which incidence and prevalence rates of the morbidity systems were brought together. Thirdly a disease-specific comparison was made. In general terms it appeared not possible to typify one of the considered registrations as the best for the aims of the PHSF project. For most of the diseases more insight was obtained about the meaning of the figures. Sometimes differences in the figures could be explained more of less. Nevertheless for a number of diseases the differences appeared to be unaccountable large. We described some alternative possibilities for presenting figures from morbidity registrations in general practice in the PHSF report. Because the existing situation in the morbidity registration in general practice is far from ideal, it is recommended to explore the possibilities for coming to a better solution for PHSF-2001 and other PHSFs.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) wordt voor het beschrijven van het voorkomen van ziekten en aandoeningen onder andere gebruik gemaakt van gegevens van huisartsgeneeskundige registraties. Een probleem voor VTV is dat de registraties in Nederland, om geheel plausibele redenen, van elkaar verschillen in de doelstelling waarvoor zij zijn opgezet. De consequentie daarvan is dat gebruikte classificatiesystemen, codeerregels en rekenwijzen nogal van elkaar kunnen verschillen en dat gemeten morbiditeit niet op voorhand vergelijkbaar is. Daarom is een vergelijkende analyse tussen de vier belangrijkste huisartsenregistraties gemaakt, zodat een beter inzicht in de betekenis van cijfers uit deze huisartsenregistraties verkregen kon worden. Deze analyse bestond uit drie onderdelen. Ten eerste is een algemene beschrijving van de registratiekenmerken van de vier huisartsenregistraties gemaakt, met speciale aandacht voor prevalentie- en incidentiebepalingen ten behoeve van VTV. Een tweede onderdeel betrof het samenstellen van een tabellarisch overzicht van de empirisch aangetroffen prevalenties en incidenties. Een derde onderdeel betrof de inhoudelijke vergelijking van de registraties per ziekte. Voor de meeste ziekten kon meer inzicht verkregen worden in de betekenis van de cijfers en voor sommige ziekten konden de aangetroffen verschillen in prevalentie en incidentie min of meer verklaard worden. Soms bleken verschillen echter onverklaarbaar groot te zijn. Beschreven zijn enkele alternatieve mogelijkheden voor het presenteren van cijfers uit huisartsenregistraties in VTV. Omdat de bestaande situatie voor VTV verre van optimaal is, wordt ten slotte gepleid voor het verkennen van de mogelijkheden om ten behoeve van VTV-2001 en volgende VTV's tot een beter passende oplossing te komen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-08-31 )