|   print

Demografische ramingen van de kosten van zorg, update 1999
[ Demographic projections of future health care costs in the Netherlands : a 1999 update ]
 
Kommer GJ, Poos MJJC

19 p in Dutch   1999

RIVM Rapport 432506001
download pdf (753Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report documents the results of the projections for future health care costs in the Netherlands using the 1998 population prognosis of Statistics Netherlands (CBS) and the results of the 'Cost of Illness 1994' study from the Erasmus University Rotterdam. Future health expenditures are expected to rise by 96 million Dutch guilders more than had been predicted in 1997 (using 1994 prices), reaching a total of 72.9 billion Dutch guilders in 2015. The most important reason for this difference is the expected higher population figure in 2015. Other differences between the old and the new projections: (1) costs for services for the elderly will increase less and (2) costs for obstetrics and maternity care will decrease less. Total health care costs for 1998 to 2004 are expected to rise by more than 6% on the basis of demographic developments. Over the same period, the costs for services for the elderly will rise more (about 11%), while the costs for obstetrics and maternity care will decrease (by more than 8%). On the longer term, up to the year 2015, the increase in costs for most of the care sectors will decline.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De nieuwe demografische ramingen van de zorgkosten in Nederland maken gebruik van de meest recente (1998) bevolkingsprognose van het CBS en de resultaten van de Kosten van Ziekten 1994 studie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de nieuwe projecties stijgen de totale zorgkosten in de periode 1994-2015 met 22,6% tot 72,9 miljard gulden in 2015 (in 1994 prijzen). Dit is 96 miljoen gulden hoger dan in de ramingen in VTV-97. Belangrijkste reden voor dit verschil is de verwachte grotere totale bevolkingsomvang in 2015. Andere verschillen tussen de oude en de nieuwe ramingen zijn: (1) de kosten voor ouderenzorg stijgen minder en (2) de kosten van verloskunde en kraamzorg dalen minder. Op korte termijn, tot het jaar 2004, is de verwachting op basis van de demografische ramingen dat de totale zorgkosten in 2004 met ruim 6 procent gestegen zullen zijn ten opzicht van het niveau van 1998. In deze periode worden de kosten van ouderenzorg verwacht sneller te groeien (rond 11%) en de kosten van verloskunde worden verwacht af te nemen (rond 8% daling). Op middellange termijn (1998-2015) zullen de meeste sectoren een afnemende groei laten zien.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-11-30 )