|   print

HIV en AIDS in Nederland
[ HIV and AIDS in the Netherlands ]
 
Op de Coul ELM, van Valkengoed IGM, van Sighem AI, de Wolf F, van de Laar MJW

59 p in Dutch   2003

RIVM rapport 441100018
download pdf (460Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
On august 1st 2003, a total of 8.496 HIV infected individuals were registered (78% male and 22% female). Men who have sex with men (MSM) form the largest group within the HIV/AIDS registration (51%), followed by the heterosexuals (27%). The latter group is increasing relatively in time, from 3% in 1985 to 38% in 2002. The number of patients from HIV endemic countries, in particular from sub-Saharan Africa, is also increasing, especially among women.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Per 1 augustus 2003 zijn er in totaal 8.496 personen met HIV in Nederland geregistreerd (78% mannen en 22% vrouwen). De homo- en biseksuele mannen met HIV vormen de grootste groep in de HIV-registratie (51%), gevolgd door heteroseksueel geinfecteerden (27%). In de tijd is er een duidelijke toename te zien van deze laatste groep, van 3% in 1985 tot 38% in 2002. Het aandeel van personen uit HIV-endemische gebieden, met name uit sub-Sahara Afrika, neemt eveneens in de tijd toe, vooral bij de vrouwen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Stichting HIV Monitoring
( 2003-12-01 )