|   print

HIV-surveys bij hoog-risicogroepen in Amsterdam 2003-2004
[ HIV-surveys among high risk populations in Amsterdam 2003-2004 ]
 
van Veen MG, Wagemans MAJ, Op de Coul ELM, Fennema JSA, van der Helm TCM, Walter J, Prins M, van de Laar MJW

84 p in Dutch   2005

RIVM rapport 441100021
download pdf (375Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
There is a potential for HIV and STI transmission from high risk groups into the general population in the Netherlands. This is one of the main conclusions of the HIV survey conducted among high risk populations in Amsterdam. HIV prevalence is 7% among commercial sex workers (CSW), 1% among Surinamese and 1% among Ghanese immigrants and 0% among Antillean immigrants and among prostitutes' clients. Sexual risk behaviour is high in all of these groups. The objectives of the survey were to assess the HIV prevalence and related risk behaviours among CSW, their clients and migrants from HIV endemic countries (HIV prevalence estimates > 1% in general population), and the potential of HIV transmission into the general population. This survey, designed as a pilot study, is part of the national HIV-surveillance. COMMERCIAL SEX WORKERS AND THEIR CLIENTS: HIV is most prevalent among transgender CSW (17%) and drug using CSW (11%). The HIV-prevalence among heterosexual CSW is 3%. Condom use with clients is high (79%), although condom failure is reported by one-third of the CSW. Prostitutes' clients regularly use condoms with CSW (82%); however, condom use with steady and casual partners is relatively low. None of the clients were HIV-positive. At least 10% of the clients used inconsistently condoms with CSW, steady and casual partners. This, in combination with the substantial HIV prevalence among CSW in Amsterdam (7%) suggests that transmission of HIV to the general population is possible. MIGRANTS FROM HIV-ENDEMIC COUNTRIES: Considerable sexual risk behaviour is reported in the migrant groups, more by men than by women: many sexual partners, concurrent partnerships and a low rate of condom use with steady and casual partners. Nine to sixteen percent of the migrants reported unsafe sex contacts with at least two partners in the previous six months. Due to sexual contacts within and between ethnic groups, further transmission of HIV and STI in the general population is a potential risk.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Hoog-risicogroepen kunnen een brugfunctie vervullen voor de verspreiding van HIV en SOA naar de rest van de bevolking in Nederland. Dit blijkt uit de HIV-survey onder migranten en prostituees en hun klanten die is uitgevoerd in Amsterdam. Hierbij is gevonden dat de HIV-prevalentie onder prostituees 7% is, onder Ghanezen en Surinamers 1% en onder Antillianen en klanten van prostituees 0%. Het seksueel risicogedrag bij deze groepen is hoog. Doel van de survey was inzicht te verkrijgen in het voorkomen van HIV, seksueel risicogedrag en de potentie tot verspreiding hiervan bij prostituees, hun klanten en migranten afkomstig uit gebieden waar de HIV-prevalentie onder de algemene bevolking hoger wordt geschat dan 1%. De surveys zijn opgezet als haalbaarheidsstudie en maken onderdeel uit van de HIV-surveillance in Nederland. PROSTITUEES EN PROSTITUANTEN: HIV komt het meest voor bij transgenders (17%) en bij verslaafde prostituees (11%). De HIV-prevalentie onder heterovrouwen is 3%. Prostituees gebruiken vaak condooms met prostituanten (79%), echter ruim eenderde van de prostituees rapporteert condoomfalen. Het condoomgebruik van prostituanten met prostituees is hoog (82%), maar met prive partners ligt het condoomgebruik lager. Bij geen van de prostituanten is een HIV-infectie aangetoond. Ruim 10% gebruikt inconsistent condooms met prostituees en met vaste of losse partners. Dit, in combinatie met de HIV-prevalentie van 7% onder prostituees in Amsterdam suggereert dat er een mogelijk risico is op overdracht van SOA en HIV van de prostituees, via prostituanten naar de rest van de bevolking. MIGRANTEN AFKOMSTIG UIT HIV-ENDEMISCHE GEBIEDEN: Het seksueel risicogedrag onder migranten is aanzienlijk en hoger bij mannen dan bij vrouwen; dat wil zeggen twee keer zoveel partners, meer gelijktijdige partners en weinig condoomgebruik met vaste en losse partners. 9-16% van de migranten heeft onbeschermde sekscontacten gehad met tenminste twee partners in de voorgaande zes maanden. Door de vele seksuele contacten onderling en tussen de verschillende etnische groepen bestaat de kans op verspreiding van HIV binnen deze groepen migranten en naar de rest van de bevolking.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM GGD Amsterdam
( 2006-01-24 )