|   print

[  ]
 
Laar MJW van de , Veen MG van , Coenen AJJ

66 p in Dutch   2003

download pdf (1286Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Public health nurses at municipal health services (MHS) keep a register of patients attending the MHS or clinic for Sexually Transmitted Infections (STI) for diagnosis and treatment of STI or request for HIV-testing. Data are collected at a national level and are only registered for an actual STI or HIV consultation with confirmed diagnosis. Thirty-seven Health services and two STI clinics registered a total of 23,353 consultations with a confirmed diagnosis in 2002 (16% increase compared with 2001; men 19%, women 13%). The number of cases of diagnosed STI increased by 11% in 2002 (n= 6,197) compared with 2001; for men 18% and for women 6%. STI were diagnosed in 29% of the visitors who were tested for STI. Patients with a confirmed STI are more often men having sex with men (MSM). Chlamydial infection was the most common STI for both men and women. The next most common STI for men were genital warts, gonorrhoea and non specific urethritis; for women bacterial vaginitis, candidiasis and genital warts. The number of chlamydial infections increased by 17%; 19% for men and 15% for women. The number of gonorrhoea cases increased by 22%; 18% for men and 34% for women. The number of syphilis cases increased by 78%, mainly due to a large increase among men (122%). The remarkable rise of syphilis among MSM (182%) contributed highly to the overall increase. In total 12,151 patients requested HIV-testing (increase of 35%) of which 1,1% were positive. MSM were more often represented among the HIV-positives. About a quarter of the female HIV-positives originated from sub-sahara Africa.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij de GGD-en en soa-poliklinieken wordt ten behoeve van de non-curatieve soa-bestrijding een registratie bijgehouden van de bezoekers met een soa-hulpvraag of HIV-testverzoek. In 2002 registreerden 37 GGD-en en twee soa-poliklinieken in totaal 23.353 consulten (stijging van 16% t.o.v. 2001), waarvan 49% bij mannen en 50% bij vrouwen. Van deze consulten werd bij 48% een soa-onderzoek uitgevoerd, bij 11% een HIV-test en bij 41% beide. In vergelijking met 2001 is het aantal testen voor soa alleen met 1% toegenomen, voor HIV alleen met 6% afgenomen en voor zowel soa als HIV met 53% toegenomen. Driekwart van de bezoekers was afkomstig uit Nederland. Het aantal soa steeg in 2002 met 11% tot 6.197. Bij 29% van de bezoekers werd een soa geconstateerd. De meest voorkomende soa was chlamydia; bij mannen gevolgd door genitale wratten, gonorroe en niet specifieke urethritis en bij vrouwen gevolgd door bacteriele vaginose, candidiasis en genitale wratten. Chlamydia steeg met 17%; bij mannen 19% en bij vrouwen 15%. Gonorroe steeg met 22%; bij mannen 18% en bij vrouwen 34%. Opvallend is het aandeel jonge vrouwen: 65% was jonger dan 25 jaar. Het aantal gevallen van syfilis steeg met 78%, vooral door een toename bij mannen van 122%; bij homo-en biseksuele mannen nam het aantal met 182% toe. Van alle vrouwen met syfilis was 46% werkzaam in de prostitutie. Het aantal HIV-testverzoeken steeg met 35% tot 12.151 waarbij 1,1% positief bleek te zijn. Bij de homo- en biseksuele mannen steeg het aantal HIV-testen met 47% en bij heteroseksuele mannen 28%. Het aantal HIV-positieven is met 111% meer dan verdubbeld. Van alle mannen met HIV was 76% homo- of biseksueel en van alle vrouwen was 63% afkomstig uit het buitenland waaronder 26% afkomstig uit sub-Sahara Afrika.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-06-20 )