|   print

Noise and Public Health, Workshop report
[ Geluid en Volksgezondheid, verslag van een workshop ]
 
Franssen EAM, Staatsen BAM, Vrijkotte TGM, Lebret E, Passchier-Vermeer W

41 p in English   1995

RIVM Rapport 441520004
download pdf (2390Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report summarizes the discussion and main conclusions of an international workshop on 'Noise and Public Health' that took place on 2-4 October 1994 in Noordwijkerhout, the Netherlands. The main objective of this workshop was to discuss and review proposals for future research around Schiphol airport on exposure to aircraft noise and health effects. These proposals include a questionnaire survey on perceived environmental quality, health status, annoyance and risk perception and field studies on aircraft noise and, respectively, sleep disturbance in adults and neurobehavioural effects in children. All proposals seem feasible given that adequate resources are available and some adaptations as recommended by a panel of independent international experts are implemented.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft in Oktober 1994 een internationale workshop 'Noise and Public Health' georganiseerd in samenwerking met de universiteiten van Amsterdam en Goteborg. Dit rapport geeft een samenvatting van de discussies en conclusies van de workshop. Het doel van deze workshop was tweeledig. Enerzijds het presenteren van de stand van kennis op het gebied van geluid en slaap(verstoring) en het vaststellen van prioriteiten en geschikte methoden voor verder onderzoek op dit gebied. Daarnaast zijn voorstellen voor verder onderzoek naar de gezondheidstoestand van de bevolking woonachtig rondom de luchthaven Schiphol beoordeeld door een panel van internationale deskundigen. De onderzoeksvoorstellen die zijn besproken betreffen een vragenlijstonderzoek naar de beleving van de milieukwaliteit, ervaren gezondheid, hinder en risicobeleving rondom Schiphol en een tweetal veldstudies naar het effect van blootstelling aan (vliegtuig)geluid op de slaap bij volwassenen en op de prestatie van kinderen. De onderzoeksvoorstellen zijn positief beoordeeld en worden zinvol en haalbaar geacht, mits enkele aanpassingen, zoals voorgesteld tijdens de workshop, worden toegevoegd en adequate financiering gewaarborgd is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-07-31 )