|   print

Klachten over vliegtuiglawaai in kaart
[ Mapping of complaints about aircraft noise around Schiphol Airport ]
 
Franssen EAM, Staatsen BAM, Vrijkotte TGM, Lebret E

27 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 441520005
download pdf (1721Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report complaints about aircraft noise caused by Schiphol Airport in 1993 and 1994 are presented using a Geographical Information System. Complaints are registered by the Environment Advisory Committee Schiphol. The results show an increase in the total number of complaints and complainers over the years corresponding with an increase of flights. Mapping procedures give insight in the spatial variation of complaints caused by aircraft noise. In addition, the correlation of complaints per postal code area between subsequent years is high. This makes the registration of complaints potentially suitable for monitoring purposes. Although registered complaints give an impression about aspects of annoyance, they are an inadequate indicator of the full extent of noise effects on a population.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM brengt op verzoek van de Commissie Geluidshinder Schiphol sinds een aantal jaren klachten over vliegtuiglawaai rond de luchthaven Schiphol in kaart. Vanwege externe belangstelling voor deze informatie zijn in dit rapport kaarten met klachten over vliegtuiglawaai rondom de luchthaven Schiphol voor 1993 en 1994 gebundeld en beschreven. Het absolute aantal klachten en klagers neemt toe in de tijd, parallel aan de toename van het vliegverkeer. De kaarten geven een beeld van de ruimtelijke spreiding van de mate van overlast door vliegtuiggeluid in relatie tot geluidsbelasting. Tezamen met de hoge correlatie tussen het aantal klachten per 4-cijferig postcodegebied van opeenvolgende jaren maakt dit de registratie van klachten potentieel bruikbaar als monitoringsinstrument. De klachten geven echter geen volledig beeld van de werkelijke overlast, uitgedrukt in de mate van hinder.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-03-31 )