|   print

Variatie in geboortegewicht in de omgeving Schiphol. Een analyse van gegevens uit de Landelijke Verloskunde Registratie
[ Variation in birth weight around Schiphol Airport, the Netherlands ]
 
Franssen AEM, Ameling CB, Lebret E

56 p in Dutch   1997

RIVM rapport 441520008

Toon Nederlands

English Abstract
Within the framework of the Health Impact Assessment for Schiphol Airport , a study was carried out on variations in birth weight and prenatal growth in the vicinity of Schiphol Airport. The purpose of this study was: 1) to evaluate the feasibility of using the Dutch Obstetrics Registration (LVR) for environmental health monitoring around Schiphol Airport and 2) to investigate whether birth weight and prenatal growth were associated with aircraft noise exposure around the same airport. The LVR, a national registration system recording data on the care given by midwives and gynaecologists, showed the LVR at the moment to be unsuitable for monitoring birth weight and prenatal growth in relation to aircraft noise exposure around Schiphol Airport. This is because the present data have important limitations: the lack of data on a number of important determinants of birth weight and prenatal growth (e.g. smoking of the mother) and the lack of individual exposure data. Another limitation is the fact that deliveries by general practitioners are not registered by the LVR; this causes overrepresentation of high-risk deliveries. To make the LVR suitable for monitoring purposes, information on determinants of birth weight and prenatal growth must be made available or collected (e.g. by questionnaire). Linking data at the individual level is preferred, although this is not possible at the moment.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Landelijke Verloskunde Registratie blijkt in de huidige vorm niet geschikt voor monitoring van de gezondheid rond Schiphol. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar het geboortegewicht en de groei van baby's tijdens de zwangerschap in de regio Schiphol. De belangrijkste beperkingen waren het ontbreken van individuele gegevens over belangrijke factoren die het geboortegewicht en de groei tijdens de zwangerschapsduur bepalen en over de blootstelling aan vliegtuiggeluid. Er werd geen statistisch significante relatie vastgesteld tussen het geboortegewicht en de zwangerschapsduur en de vliegtuiggeluidsbelasting. Doordat de onderzoekers vanwege privacy-regelgeving niet konden beschikken over alle relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld roken, kan niet uitgesloten worden dat een eventueel effect van vliegtuiggeluid gemaskeerd zou kunnen zijn. De resultaten van dit onderzoek dienen als uitgangspunt voor een nog te ontwikkelen gezondheidsmonitoringsysteem rond Schiphol met als doel het bewaken van de milieukwaliteit en de gezondheidstoestand in deze regio.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-11-30 )