|   print

Health Impact Assessment Schiphol airport. Overview of results until 1999
[ Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol. Een overzicht van de resultaten tot 1999 ]
 
Franssen EAM, Lebret E, Staatsen BAM

38 p in English   1999

RIVM Rapport 441520012
download pdf (1784Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report provides an English overview of the current results of the Health Impact Assessment Schiphol (HIAS) research programme. This programme consists of a series of studies with different designs. Results are rather described for each separate health end-point than by the separate studies: annoyance, cardiovascular diseases, sleep disturbance, respiratory diseases, perceived health, neurobehavioral effects, birth weight and perception of risks and residential satisfaction. Several of the more complex studies are either still ongoing, or in the final stages of reporting. These concern a study of respiratory complaints in children in relation to air pollution and another of aircraft noise and sleep disturbance in adults. Based on the results of the HIAS, a monitoring system will be developed to study periodically the health status of the population in relation to expansion of the airport.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft een uitgebreide engelstalige samenvatting van de stand van zaken en huidige resultaten van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES). GES bestaat uit een aantal studies met verschillende opzet. In dit rapport zijn in plaats van per onderzoek, de resultaten beschreven per gezondheidsparameter: hinder, hartvaatziekten, slaapverstoring, luchtwegaandoeningen, ervaren gezondheid, cognitieve prestatie, geboortegewicht, risicoperceptie en woontevredenheid. Een aantal onderzoeken is nog in uitvoering. Dit betreft een onderzoek naar luchtwegaandoeningen bij schoolkinderen en een onderzoek naar slaapverstoring bij volwassenen. Een besluit over een eventueel aanvullend onderzoek naar effecten op prestatie wordt genomen zodra de resultaten van het slaapverstoringsonderzoek beschikbaar zijn. Aansluitend op de bevindingen van GES zal een voorstel voor een monitoringssysteem worden ontwikkeld waarmee mogelijke veranderingen in de milieukwaliteit en gezondheidstoestand bij uitbreiding van de luchthaven gevolgd kunnen worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-08-00 )