|   print

Het effect van geluid van vlieg -en wegverkeer op cognitie, hinderbeleving en de bloeddruk van basisschoolkinderen
[ The effect of aircraft and road traffic noise on the cognitive performance, annoyance and blood pressure of primary school children ]
 
van Kempen EEMM, van Kamp I, Stellato RK, Houthuijs DJM, Fischer PH

100 p in Dutch   2005

RIVM rapport 441520021
download pdf (1807Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Aircraft noise is related to a decrease in reading comprehension levels among primary schoolchildren around three European airports. The percentage of severe annoyance increases with the aircraft noise level. The relation between aircraft noise and blood pressure is not quite consistent.These are the main results of the largest study of its kind, carried out among primary schoolchildren to investigate the effect of aircraft and road traffic noise on children's cognition, annoyance and blood pressure. The results indicate that the findings of recent studies of the effects of aircraft noise on cognition are applicable for the situation around Schiphol Airport. Effects of aircraft noise are also observed on memory: a decrease in recognition memory is found. Aircraft noise exposure is related to an increase in mistakes on a switching attention test. It is estimated that 50-3000 (0.1 - 2.5%) additional pupils in the last 4 classes of primary schools around Schiphol Airport have a relatively low test result for reading comprehension due to aircraft noise exposure. Normally, 9% have a relatively low score.An estimated 3400 (2.9%) pupils in the last 4 classes of the primary schools in the Schiphol area are severely annoyed at school due to aircraft noise.In the Dutch sample aircraft noise exposure is related to increased blood pressure; this was not the case in the British sample, and evidence in the literature is inconsistent. Therefore no unequivocal conclusions can be drawn with regard to the effect of noise on the blood pressure in children.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De leesprestatie van basisschoolkinderen rondom drie Europese vliegvelden blijkt gemiddeld lager te zijn bij hogere geluidniveaus van vliegverkeer. Het percentage ernstige hinder hangt samen met het geluidniveau van vliegverkeer. De relatie tussen geluid van vliegverkeer en bloeddruk is niet geheel eenduidig.Dit blijkt uit het tot dusver grootste onderzoek naar de effecten van geluid van vlieg- en wegverkeer op cognitieve functies, de bloeddruk en de hinderbeleving bij kinderen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2.844 kinderen in de omgeving van drie Europese luchthavens. De onderzoeksresultaten tonen dat de bevindingen in recente buitenlandse studies over effecten van geluid van vliegtuiggeluid op cognitie ook van toepassing zijn op de situatie rondom Schiphol. Voorheen was dit onzeker.De resultaten wijzen verder op een ongunstig effect van blootstelling aan geluid van vliegverkeer op het lange termijn geheugen. Ook blijken kinderen bij hogere geluidniveaus van vliegverkeer meer fouten te maken op de wisselende aandachtstest. Naar schatting zijn er in de omgeving van Schiphol 50 tot 3.000 (0,1 - 2,5%) bovenbouwleerlingen extra met een relatief lage score op een leestest. Normaliter heeft 9% een relatief lage score.Circa 3.400 (2,9%) bovenbouwleerlingen zijn ernstig gehinderd door het geluid van vliegverkeer op school.In Nederland is de bloeddruk hoger bij hogere geluidniveaus van vliegverkeer; in Engeland is dat niet zo. Ook de wetenschappelijke literatuur geeft geen duidelijkheid. Daarom kunnen aan deze resultaten geen eenduidige conclusies worden verbonden.In het rapport wordt tevens op de effecten van geluid afkomstig van wegverkeer ingegaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-06-03 )