|   print

[  ]
 
Asselt MBA van , Hilderink HBM , Niessen LW , Rotmans J , Vianen HAW van , Willekens FJ , Hutter I

56 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
In this report we address human fertility and its evolution over time in relation to socio-economic development. Human fertility is a biological process that is governed by social, economic, cultural and environmental variables. The effects for these on fertility levels are mediated by a set of proximate variables. The relation between these proximate variables and fertility is well understood and forms the core of the fertility model presented in this report. Notwithstanding a few limitations, the fertility model as integrated part of the TARGETS framework can be a helpful guide for the analysis of the complex interlinked processes and for the development of sustainable population policies.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport beschrijft de menselijke fertiliteit en de veranderingen daarvan in de tijd in relatie tot sociale, economische en culturele processen. Het aantal kinderen per vrouw is een biologisch proces, dat gestuurd wordt door sociale, economische, culturele en milieufactoren. De effecten van deze factoren op de vruchtbaarheid worden bepaald door een verzameling intermediaire variabelen ('proximate variables'). De relatie tussen deze intermediaire variabelen en vruchtbaarheid is bekend en vormt de kern van het fertiliteitsmodel. Ongeacht de beperkingen inherent aan modelleren en ten gevolge van lacunes in kennis kan het fertiliteitsmodel als geintegreerd onderdeel van het TARGETS-model een nuttig instrument voor het verkennen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen en het ontwikkelen van duurzame beleidsstrategieen zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-12-31 )