|   print

[  ]
 
Jager W , Asselt MBA van , Costerman Boodt B , Rotmans J , Vlek CAJ

82 p in Dutch   1997

download pdf (7800Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Human consumption of products and services is a major factor in the process of global change. So far, integrated assessment models (e.g., TARGETS) implicitly incorporate the behaviour of consumers. This report assembles several behavioural theories in a generic behaviour model. To guide the development of a behaviour simulation programme. This computerised tool will serve to enhance and validate the future projections generated by integrated assessment models, and offer decision-makers points of application in setting priorities and developing effective (behavioural) strategies for sustainable development.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De consumptie van producten en diensten door mensen oefent een belangrijke invloed uit op het mondiale ecosysteem. Vooralsnog wordt consumptief gedrag impliciet meegenomen in 'integrated assessment' modellen voor 'global change' (b.v TARGETS). In dit rapport worden verschillende theorieen omtrent gedrag samengebracht in een generiek gedragsmodel. Dit gedragsmodel dient als leidraad bij het ontwikkelen van een gecomputeriseerd gedragssimulatieprogramma. Zo'n simulatiemodel vormt een instrument dat gebruikt kan worden bij het verrijken en valideren van toekomstprojecties zoals die worden ontwikkeld met behulp van integrated assessment modellen, en om beleidsmakers aangrijpingspunten te bieden bij het ontwikkelen van beleidsprioriteiten en effectieve strategieen gericht op een duurzame ontwikkeling.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-03-31 )