|   print

[  ]
 
Koning HBM de

77 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het verrichten van een uitgebreide orientatiefase ten behoeve van het opstellen van een kwaliteitshandboek Hoofdsector I, Produktie en Controle van Sera en Vaccins. Na een toelichting op de achtergronden van het rapport, wordt via een inleiding de missie van het RIVM - Hoofdsector I - beschreven. Vervolgens wordt een aantal Westerse en Japanse filosofieen over kwaliteit beschreven, gevolgd door kritische opmerkingen over gebruik en misbruik inzake filosofieen over kwaliteit. Definitie en toelichting van het begrip Kwaliteitssysteem ; toepassing van normen, noodzaak van een kwaliteitshandboek, resultaat enquete, gehouden op 10-06-1988. Na conclusie en dankwoord volgt een aantal bijlagen m.b.t. geraadpleegde literatuur, normen en huidige belemmeringen bij bedrijfskundige aanpak.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-11-30 )