|   print

[  ]
 
Dam JD van , Elzenga HE , Smit JRK

54 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
The National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) in co-operation with the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) converts economic into physical scenarios to estimate the pressure of economic activities on the environment. A model called STREAM (Substance Throughput Relating to Economic Activity Model) is under development to link economic to physical variables. Our research focused on modelling iron and steel recycling in the primary steel production sector. For Western Europe the main explanatory variable is the product mixture. A relationship exists between the product mixture (categorised as long products (e.g. tubing) and flat products (e.g. plate and sheet)) and the scrap consumption in the primary steel production process. In the Netherlands, where the scrap consumption of the primary production process is modelled by means of a trend analysis, a significant relationship between iron and steel scrap consumption and the mixture of products was not found to exist.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Teneinde de milieubelasting als gevolg van economische activiteiten te prognotiseren worden economische scenario's van het Centraal Planbureau (CPB) getransformeerd naar fysieke scenario's. Door koppeling van emissie- en energiefactoren aan de geprognotiseerde fysieke productie kunnen de te verwachten emissies en het energieverbruik worden berekend. Het CPB en het RIVM ontwikkelen gezamenlijk een model waarmee de economische scenario's beter dan met het voorgaande model 'TRAFO' kunnen worden omgerekend tot fysieke scenario's. Bij de ontwikkeling van STREAM (acroniem voor: Substance Throughput Relating to Economic Activity Model) is het RIVM verantwoordelijk voor de invulling van de aspecten 'hergebruik, substitutie en technologische ontwikkeling'. STREAM bestaat uit meerdere op de verwerking van grondstoffen georienteerde submodellen. Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe hergebruik van ijzer en staal kan worden gemodelleerd. De inzet van ijzer- en staalschroot in het dominante staalproductieproces (oxystaalproces) kan afhankelijk worden gesteld van de productenpakket-samenstelling. Het blijkt dat bij de productie van lange producten (buizen, stalen profielen) relatief meer schroot wordt ingezet dan bij de productie van platte producten (blik, plaatstaal). De productenpakket-samenstelling kan vervolgens verklaard worden door de finale consumptie ten opzichte van het bruto binnenlands product. In de Nederlandse situatie is geen significante relatie aan te tonen tussen de inzet van ijzer- en staalschroot en de productenpakket-samenstelling. Voor Nederland is voor de vergelijking die de relatie schrootinzet ten opzichte van de totale productie beschrijft, gebruik gemaakt van een trendanalyse.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-08-31 )