|   print

[  ]
 
Toet AMC , Vries HJM de , Wijngaart RA van den

82 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
This report provides background information about the structure, historical (1970-1990) data input and calibration of the Energy-Economy model of IMAGE 2.0. It also describes the assumptions of the Energy-Economy model for the scenario Conventional Wisdom. This is the base scenario for IMAGE 2.0. Finally, this report describes an uncertainty analysis of the model with Conventional Wisdom as the baseline. The Energy-Economy model computes total energy use, with a focus on final energy consumption in end-use sectors, based on economic activity levels and the energy conservation potential ("end-use approach"). The model has various input variables and model parameters. These are treated extensively in this report. It also describes how data were obtained for each individual input variable. The main sources for the energy related data are the Energy Balances 1971-1990 from the IEA ; the main sources for the data related to economic activity are the World Tables from the World Bank. The Conventional Wisdom scenario is partly based on some regional assumptions of the IS92a scenario of the IPCC ; a global population is assumed of 11.5 thousand million people in 2100 and an economic growth of 2.9 %/yr. (1990-2025) and 2.3 %/yr. (2025-2100). The uncertainty analysis was performed using the Monte Carlo sampling technique (a stochastic procedure based on Latin Hypercube sampling). It resulted in a mean value of the global CO2-emissions in the year 2050 of 16.7 Pg C with a coefficient of variation of 24%, under our assumptions of input uncertainty.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft achtergrond informatie over de structuur, historische invoergegevens (1970-1990) en calibratie van het Energy-Economy model van IMAGE 2.0. Ook worden de aannames voor het Energy-Economy model beschreven met betrekking tot het Conventional Wisdom scenario. Dit is het basis scenario voor IMAGE 2.0. Tenslotte beschrijft dit rapport een onzekerheidsanalyse van het model met het Conventional Wisdom scenario als basis. Het Energy-Economy model berekent de totale energievraag met de nadruk op finale energieconsumptie in de eindgebruikers sectoren, gebaseerd op economische activiteitenniveau's en het energie besparingspotentieel ("end-use approach"). Het model bevat verscheidene invoer variabelen en model parameters. Deze worden uitvoerig behandeld in dit rapport. Ook wordt beschreven hoe de data zijn verzameld voor de verschillende invoervariabelen. De belangrijkste bronnen voor de aan energie gerelateerde gegevens zijn de Energy Balances 1971-1990 van de IEA ; de belangrijkste bronnen voor de economische data zijn de World Tables van de World Bank. Het Conventional Wisdom scenario is deels gebaseerd op veronderstellingen op regio-niveau uit het IS92a scenario van de IPCC ; een wereldbevolking van 11.5 miljard mensen is verondersteld in het jaar 2100 en een economische groei van 2.9% p.j. (1990-2025) en 2.3% p.j. (2025-2100). De onzekerheidsanalyse is uitgevoerd met behulp van de Monte Carlo sampling techniek (een stochastische procedure gebaseerd op Latin Hypercube sampling). Dit gaf als resultaat een gemiddelde mondiale CO2-emissie van 16.7 Pg C in het jaar 2050 met een standaarddeviatie van 24%, uitgaande van onze veronderstellingen over de onzekerheid in de invoergegevens.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-10-31 )