|   print

[  ]
 
Bollen JC , Toet AMC , Vries HJM de , Wijngaart RA van den

100 p in Dutch   1995

download pdf (4093Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Energy-Economy model presented in this report is a submodel of the integrated IMAGE 2.1 model (Integrated Model for Analyzing Greenhouse Effects). The Energy-Economy submodel computes total energy use, with a focus on final energy consumption in end-use sectors, based on economic activity levels and energy conservation potential ("end-use approach"). The IMAGE 2.1 model then computes related emissions of greenhouse gases per region. The Energy-Economy model enables policy planners to generate and develop consistent regional and global scenarios for energy use and industrial processes. For the purpose of generating scenarios of energy conservation and emission control strategies, various techno-economic coefficients in the model can be modified. In this paper calibration of parameters of the model is presented using data of the 1970-1990 period of the residential and industrial sector in Western and Eastern Europe and CIS. In addition, applications of the model are presented for some specific scenario calculations. Future extensions of the model are in preparation.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport presenteert het Energie Economie model zoals geimplementeerd in het geintegreerde IMAGE 2.1 model (Integrated Model for Analyzing Greenhouse Effects). Het Energie Economie submodel berekent energiegebruik in eindverbruikssectoren gebaseerd op economische activiteitenniveaus en het energiebesparingspotentieel ("end-use approach"). Vervolgens berekent het IMAGE 2.1 model emissies van broeikasgassen per regio. Het Energie Economie model stelt modelgebruikers en beleidsmakers in staat om consistente toekomstbeelden te ontwikkelen voor economische ontwikkeling, omvang van industriele processen en de energievraag. Verscheidene technisch economische parameters van het model kunnen worden gewijzigd om een beeld te krijgen van de effecten van energiebesparing en van andere strategieen gericht op het reduceren van emissies van broeikasgassen. In dit rapport wordt uiteengezet hoe de calibratie van het model heeft plaatsgevonden. Dit wordt geillustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden ; de sectoren huishoudens en industrie in de regios West- en Oost-Europa en de landen aangesloten bij het GOS. Tevens wordt in dit rapport een aantal mogelijke toepassingen van het model gepresenteerd (het berekenen van CO2-kostencurves voor verschillende zichtjaren, het gebruik van deze curves ter bepaling van het potentieel van het instrument Joint Implementation en een scenario voor de langere termijn (1990-2100).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-09-30 )