|   print

[  ]
 
Leemans R (eds)

108 p in Dutch   1999

download pdf (11384Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents background material for the third meeting of the Ad-hoc IMAGE-2 Advisory Board. This Board reviews recent developments and applications and give advice on potential future directions of the IMAGE-related climate-change projects at RIVM. The aim of this report is to give an overview of the past achievements of the IMAGE-2 team and an outlook to future plans. Objectives and history of the project are summarised. The institutional imbedding of the IMAGE-2 project and its relations to other projects are presented and discussed. The recommendations and suggestions of the second meeting of the advisory Board are summarised. It is concluded that most recommendations were implemented over the last years as part of the NRP-funded project 'The IMAGE-2 Model: Policy and Scientific Analysis'. Ongoing activities are then presented and the future research strategy is outlined. Summaries are given of all the presentations during this meeting of the advisory board. These presentations and following discussions should assists the Board in preparing their advice. Appendices are provided with additional material covering the programme, an participant list, planned personnel resources of the project in 2000 and a short description of all related projects that are part of further IMAGE-2 development and/or contribute to its applications. The report concludes with questions and issues, which should be addressed by the Advisory Board.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat het achtergrond materiaal voor de derde bijeenkomst van de ad-hoc IMAGE 2 adviesraad. Deze adviesraad beoordeelt recente versies en toepassingen van het IMAGE-2 model en geeft aanbevelingen voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen van IMAGE 2 en gerelateerde projecten. Het doel van dit rapport is om een overzicht te geven van de bereikte prestaties van het IMAGE-2 team en om de huidige en voorgenomen activiteiten en projecten te presenteren. Het rapport geeft allereerst de doelstellingen en een korte geschiedenis van het project. Daarna wordt de huidige institutionele inbedding en de relatie met de andere projecten van het RIVM aangaande klimaatverandering bediscussieert. De tweede bijeenkomst van de adviesraad leidden tot vele aanbevelingen en suggesties. Deze zijn kort samengevat in het rapport. Het advies van de raad heeft sterk bijgedragen tot het ontwikkelen en uitvoeren van het NOP-project 'The IMAGE-2 Model: Policy and Scientific Analysis' en is essentieel geweest bij het tot stand komen van IMAGE 2.1 and toepassingen daarvan. Ook huidige en geplande activiteiten worden gepresenteerd. Samenvattingen van alle IMAGE-2 presentaties gedurende deze bijeenkomst zijn opgenomen. Het rapport bevat verschillende appendices met additionele informatie over het programma en de deelnemerslijst, de voor 2000 geplande personele capaciteit, en een korte beschrijving van aan IMAGE 2 gelieerde projecten. Deze projecten dragen bij aan de verdere ontwikkeling of behelzen een nieuwe toepassing van het model. De diversiteit aan gewenste beleidstoepassingen, de beschikbare capaciteit en de reeds aangegane verplichtingen leidt tot een voorlopige IMAGE onderzoeksstrategie. Een overzicht hiervan wordt gepresenteerd, zodat die door de adviesraad kan worden bediscussieerd. Het rapport eindigt met specifieke vragen en algemene kwesties die tijdens de derde bijeenkomst van de adviesraad behandeld moeten worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1999-11-04 )