|   print

[  ]
 
Strengers B

48 p in Dutch   2001

download pdf (690Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
During the second Advisory Board Meeting on IMAGE 2.0 (Integrated Model to Assess the Global Environment) which took place in june 1994, it was discussed to improve the Agricultural Economy Model (AEM) by adopting a 'simple equilibrium relation between supply and demand'. This resulted in a new version in IMAGE 2.1. In this version, the AEM is part of the Terrestial Environmental System (TES) and computes the demands for food and feed crops and timber. The output of the AEM is one of the inputs to the Land Cover Model (LCM), which determines how land use and land cover will change in order to meet the demands from the AEM and the demands for biofuels and fuelwood as determined by the Energy/Industry System (EIS). In this report, the focus will be on the module that computes the demand for vegetable and animal food products. It is described why and how this part of the AEM has been improved in IMAGE 2.2, by first describing the IMAGE 2.1-version and the related problems. Then it is discussed how these problems were more or less tackled in IMAGE 2.2 and what steps are currently being discussed to develop an integrated land-economy-model that will cover all land related products (food, feed, wood, biomass, etc.) into one economic model. This model will be part of a next version of IMAGE.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Tijdens de tweede Advisory Board Meeting over IMAGE 2.0 (Integrated Model to Assess the Global Environment) die plaatsvond in juni 1994, werd besloten het Landbouw Economy Model (AEM) te verbeteren door gebruik te maken van een 'eenvoudige evenwichts-relatie tussen vraag en aanbod'. Dit resulteerde in een nieuwe versie in IMAGE 2.1 waarin het AEM als onderdeel van het Terrestische Milieu Systeem (TES) de vraag berekent naar voedsel en voergewassen en naar hout. De output van het AEM is een van de inputs voor het Land Bedekkings Model (LCM), hetgeen berekent hoe het landgebruik en de landbedekking zal veranderen, inclusief ten gevolge van de vraag naar bio-brandstoffen en brandhout zoals deze worden berekend door het Energie/Industrie Systeem (EIS). In onderhavig rapport ligt de focus op de module van het AEM die de vraag berekent naar vegetatieve en dierlijke voedselprodukten. Er wordt beschreven waarom en hoe dit gedeelte van het AEM is verbeterd in IMAGE 2.2 door eerst in te gaan op de IMAGE 2.1-versie en de daarbij optredende problemen en vervolgens te beschrijven hoe deze problemen min of meer zijn opgelost in IMAGE 2.2. Ten slotte wordt beschreven welke stappen momenteel worden ondernomen ten einde te komen tot een geintegreerd land-economie-model. Dit model zal deel uitmaken van een volgende versie van IMAGE.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2001-08-20 )