|   print

The IMAGE 2.2 implementation of the SRES scenarios; A comprehensive analysis of emissions, climate change and impacts in the 21st century
[ De IMAGE 2.2 implementatie van de SRES scenario's ]
 
IMAGE team, Eickhout B

p in English   2001

RIVM Rapport 481508018

Toon Nederlands

English Abstract
The Integrated Model to Assess the Global Environment (IMAGE) is a dynamic integrated assessment modelling framework for global change. The main objectives of IMAGE are to contribute to scientific understanding and support decision-making by quantifying the relative importance of major processes and interactions in the society-biosphere-climate system. This CD-ROM presents IMAGE 2.2 and its implementation of the six IPCC SRES scenarios. The complete causality chain (from pressure, to state, to impacts, including feedbacks) is modelled by IMAGE 2.2.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
IMAGE is een geintegreerd ketenmodel dat wordt gebruikt voor mondiale assessments, met name betreffende klimaatverandering. De belangrijkste doelen van IMAGE zijn om bij te dragen aan het wetenschappelijke begrip van klimaatverandering en om de besluitvorming te ondersteunen met kwantitatieve analyses van de belangrijkste processen en interacties van het socio-economische, biosfeer-klimaat systeem. Deze Cd-Rom toont IMAGE 2.2 en haar implementatie van de 6 SRES scenario's van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IMAGE 2.2 beschrijft en analyseert de volledige mileu-effectketen van druk tot toestand en gevolg, inclusief feedbacks.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-07-27 )