|   print

[  ]
 
Osthoff A , Swart RJ

187 p in Dutch   2003

download pdf (150Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
After the completion of IPCC's Third Assessment Report, Working Group III on Mitigation embarked upon an outreach programme to disseminate the IPCC assessments in developing countries and countries with economies in transition, in particular the Working Group III assessments on climate change mitigation, technology transfer and emissions scenarios. The report confirms the importance of such outreach activities in countries in which the reports are much less accessible than in OECD countries. The activities also provide experience to improve future reports by better addressing priority concerns and local characteristics in developing countries and economies in transition. Climate change being a global problem, this is a very important issue.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Na het voltooien van het IPCC's Derde Assessment Rapport, begon IPCC's Werkgroep 3, belast met onderzoek naar mogelijkheden om het klimaatprobleem aan te pakken (mitigatie), een verspreidings programma van IPCC's bevindingen in ontwikkelingslanden en in landen met een transitie economie. Hierbij ging het hoofdzakelijk om communicatie van studies van werkgroep 3 over mitigatie van klimaat veranderingen, overdracht van technologien en emissie scenario's. Het rapport bevestigt het belang van deze communicatie-activiteiten in landen waar de rapporten veel minder toegankelijk zijn dan in OECD landen. Klimaatverandering is een mondiaal probleem is. Het is belangrijk om de kennis van wetenschappelijke experts, beleidsmakers en andere belanghebbenden in deze landen te verbeteren en de implicaties voor de lokale situatie te evalueren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-01-22 )