|   print

Climate OptiOns for the Long term (COOL) - Global Dialogue Synthesis Report
[ Climate OptiOns for the Long term (COOL) - Synthese Rapport Mondiale Dialoog ]
 
Berk MM, van Minnen JG, Metz B, Moomaw W, den Elzen MGJ, van Vuuren DP, Gupta J

57 p in English   2001

RIVM Rapport 490200003
download pdf (1793Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A synthesises is given of the outcomes of an international dialogue between scientists, policy makers and stakeholders on long-term options for international climate policy making and their near-term implications. This dialogue was part of the Climate OptiOns for the Long-term (COOL) project. The COOL global dialogue project was designed as a series of four workshops using a back casting methodology to explore options for long-term climate policy and their near-term implications. It took as its 20020621 point a stabilisation of CO2 concentrations at 450 ppmv (or 550 CO2 equivalent) around 2100, translated into a emission reduction of 15-25% by 2050 compared to 1990 levels. It was found that such an emission reduction is technically feasible at limited economic costs provided that the world develops in an economically and politically favourable way (open world) and major social and institutional barriers can be overcome. It requires an early involvement of developing countries in global emission control and the establishment of a global emission trading system to reduce emissions in a cost-effective way. This seems to require the development of a comprehensive international climate regime as an ad hoc incremental evolution of the climate regime is unlikely to keep the option of stabilising CO2 concentrations at 450 open. It is crucially important to account for the large inertia in the both natural and human systems. Near-term climate policymaking needs to take a long-term perspective either by formulating provisional long-term climate targets, or by systematically reflecting on long-term implications of near-term decision making. Moreover, the project has resulted in a list of desirable short-term actions.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De uitkomsten zijn samengevat van een dialoog tussen wetenschappers, beleidsmakers en belanghebbenden (stakeholders) over lange termijn opties voor klimaatbeleid en hun implicaties voor de kortere termijn. Deze dialoog was onderdeel van het project Climate OptiOns for the Long-term (COOL). De Mondiale dialoog bestond uit een serie van workshops waarbij de methode van back casting werd gebruikt om de kortere termijn consequenties van lange termijn opties te verkennen. Als startpunt werd uitgegaan van een stabilisatie van de CO2 concentratie op 450 ppmv (ongeveer 550 ppmv in CO2 equivalente termen), wat is vertaald in een reductie van de mondiale CO2 emissies met zo'n van 15-25% in 2050 ten opzichte van het niveau in 1990. Een bevinding van de dialoog was dat een dergelijke reductie technisch haalbaar is tegen beperkte economische kosten op voorwaarde dat de wereld zich economisch en politiek gunstig ontwikkeld (open wereld) en belangrijke sociale en institutionele barrieres kunnen worden overwonnen. Het vergt voorts een vroege deelname van ontwikkelingslanden aan de mondiale emissiebeperking en de realisatie van een systeem van wereldwijde emissiehandel om te komen tot een kosteneffectieve aanpak. Het lijkt te vragen om een alomvattend internationaal klimaatregime aangezien een regime met incrementele uitbreiding van het aantal landen met emissiedoelstellingen op een ad hoc basis hoogstwaarschijnlijk leidt tot het onbereikbaar worden van stabilisatie op 450 ppmv. Het is cruciaal dat rekening wordt gehouden met de grote inertia in zowel natuurlijke als menselijke systemen. Beleidsvorming op korte termijn dient plaats te vinden vanuit een lange termijn perspectief, Daartoe kunnen ofwel voorlopige lange termijn klimaatdoelstellingen te worden geformuleerd, dan wel een systematische verkenning van de lange termijn implicaties van korte termijn beslissingen plaatsvinden. Het project heeft voorts geresulteerd in een lijst van wenselijke korte termijn acties.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-07-12 )