|   print

[  ]
 
Hajer MA ; Tatenhove JPM van ; Laurent C

41 p in Dutch   2004

download pdf (243Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Social processes like globalisation and the ICT revolution bring about a shift in policy processes, from 'government' to 'governance'. We can distinguish an increasing tendency towards co-operation in the policy making process, involving players other and the government. This report is an essay for analysis of several forms of governance. It involves case studies on food safety and rural policy.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Maatschappelijke processen zoals globalisering en ICT zorgen voor een verschuiving van het beleidsproces, van 'government' naar 'governance' . Er is steeds meer sprake van bestuur gericht op samenwerking, waarbij andere actoren dan de overheid deel nemen aan de beleidsvorming. In dit rapport worden een aantal mogelijke vormen van governance onderscheiden en geanalyseerd met behulp van de casestudies voedselveiligheid en gebiedsgericht beleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-03-18 )