|   print

Geluidmonitor 2002
[ Noise monitoring results 2002 ]
 
Jabben J, Dassen AGM, Potma CJM

37 p in Dutch   2003

RIVM rapport 500028001
download pdf (3580Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Continuous noise measurements were made on a number of specific sites on noise from roadways, railways and a military airport at Volkel in the Netherlands. Road traffic measurements, started in 1999 along the A2 roadway near Breukelen, were continued in 2000, 2001 and 2002. Here, the results of the measurements, including the analysis, are given for this site in 2002. The measurements were combined with traffic volume figures in order to determine the source strength of different vehicle categories. Furthermore results are given as obtained at a newly set up measurement in april 2003 site at A10 in Amsterdam where the effect of porous asphalt was investigated. Also measurements on railway lines were conducted along the track between Utrecht and Amsterdam. Additional measurements in 2003 concerning the various train categories for each passage were used in order to determine between emission of different stock. Finally results are given of the monitoring of the noise load by aircraft operation near the military airport base Volkel in the Netherlands that started in 2000 en was continued in 2002.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit onderzoek zijn met behulp van permanent registrerende meetposten geluidmetingen verricht aan wegverkeer, railverkeer en (militaire) luchtvaart. Er wordt gerapporteerd over de metingen die zijn verricht in 2002. Metingen aan het wegverkeer vonden plaats langs de rijksweg A2 bij Breukelen en zijn gecombineerd met tel- en snelheidsgegevens van het verkeer teneinde geluidemissies van personenauto's en het vrachtverkeer te bepalen. Daarnaast wordt een meetlocatie langs de A10 bij Amsterdam West geintroduceerd. Het onderzoek gaat ook in op de resultaten van metingen op een binnenstedelijke meetlocatie aan de Constant Erzeijstraat te Utrecht waar onder andere het effect van neerslag op geluidemissie is onderzocht. Metingen aan railverkeer zijn verricht langs het spoor tussen Utrecht en Amsterdam waarbij geluidmetingen bij een steekproef zijn gekoppeld aan treincategorie. Tenslotte wordt ingegaan op metingen die vanaf maart 2000 zijn verricht op een meetlocatie vlakbij het militaire luchtvaartterrein Volkel.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-11-27 )