|   print

Long-term measurements of gamma-HCH in precipitation in the Netherlands
[ Lange termijn metingen van gamma-HCH in neerslag in Nederland ]
 
Buijsman E, van Pul WAJ

32 p in English   2003

RIVM rapport 500037001
download pdf (664Kb)  
OUD nummer / nooit verschenen was: RIVM rapport 725301010  

Toon Nederlands

English Abstract
The results of 20 years of measuring gamma-HCH in precipitation in the Netherlands are presented here. Analysis has revealed a systematic seasonal behaviour, with enhanced levels of gamma-HCH in precipitation from April through June. Evidence was found for a statistically significant change in concentrations during the last 20 years. Measurement results from the last three years (1999-2001) showed a clear downward trend, suggesting a decline in lindane emissions. An evaluation of measurement results from north-west Europe confirms the large-scale distribution of gamma-HCH in precipitation in north-west Europe. Given the large uncertainties in emission estimates and in modelling of atmospheric transport and deposition, measurements are concluded to form a better tool for monitoring the changes in environmental quality and emissions.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De resultaten van 20 jaar metingen gamma-HCH in neerslag in Nederland worden gepresenteerd. Analyse van de data toont aan dat er sprake is van een systematisch seizoensgedrag met verhoogde niveaus van gamma-HCH in neerslag in de periode van april tot en met juni. Er zijn aanwijzingen gevonden voor een statistisch significante verandering in de concentraties in de afgelopen 20 jaar. De meetresultaten van de afgelopen drie jaar (1999-2001) laten een duidelijke dalende trend zien. Dit suggereert een afname in de lindaan emissies. Een evaluatie van meetresultaten uit noordwest Europa bevestigt de grootschalige verspreiding van gamma-HCH in neerslag in noordwest Europa. Op basis van de grote onzekerheden in emissieschattingen en in het modelleren van het atmosferisch transport en depositie wordt geconcludeerd dat metingen een beter instrument zijn om veranderingen in de milieukwaliteit en in de emissies te monitoren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-12-03 )