|   print

[  ]
 
Milieu- en Natuurplanbureau MNP - RIVM Maaskant, JFN, Leewis RJ , Bresser AHM (eds)

112 p in Dutch   2003

download pdf (954Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The information on the quality of water systems is rather well structured and accessible. It is sufficient for the writing of annual reports, including supporting reports for the VBTB procedure. Well functioning collection systems for large parts of that information are in place. Sharper formulation of policy objectives, and a better definition of those objectives that must be reported on within the VBTB-frame, leads to a better evaluation and a more efficient gathering system. At the moment, information is lacking on a few subjects, or it is not collected in a centralized way. This concerns particularly information on water quantity, infrastructure and spatial planning. More detailed agreements are needed, particularly with the (water) authorities. The water management is changing rapidly, chiefly as a consequence of the European Water Framework Directive and the implementation of the so-called Water Management 21st century. Process information on the progress of these changes is not centrally available. For future evaluations information is wanted from adjoining policy domains (Environment, Spatial Planning, Agriculture, Nature). Provision of information must link up also with these policy domains.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De informatie over de toestand van watersystemen is vrij goed op orde. Jaarrapportages, mede ter ondersteuning van het VBTB-proces, zijn hiermee goed op te stellen. Voor grote delen van die informatie bestaan goed functionerende systemen voor inwinning. Scherper formuleren van beleidsdoelen en een nadere vaststelling over welke beleidsdoelen jaarlijks in VBTB-kader wordt gerapporteerd, leidt tot een betere evalueerbaarheid en een efficienter systeem van inwinning. Op enkele onderdelen is momenteel geen informatie beschikbaar of wordt die niet centraal ingewonnen. Dit betreft met name informatie over waterkwantiteit, infrastructuur en inrichting. Hiervoor zijn nadere afspraken nodig, met name met de (water)beheerders. Het waterbeheer ondergaat grote veranderingen, vooral als gevolg van de EU-Kaderrichtlijn Water en de implementatie van het Waterbeleid 21e Eeuw. Procesinformatie over de voortgang van deze veranderingen is niet centraal beschikbaar. Voor toekomstige evaluaties is informatie nodig uit aanpalende beleidsterreinen (Milieu, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Natuur). De informatievoorziening zal ook op deze beleidsterreinen moeten aansluiten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-01-21 )