|   print

[  ]
 
Cleven RFMJ , Moayeri-Mirck MWG , Staden JJ van

30 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
A number of performance characteristics of photometric methods to analyse dissolved organic carbon (DOC), ammonium and orthophosphate, and of ion chromatographic methods to analyse chloride, nitrate and sulphate in aquous environmental samples have been investigated. Precision, detection limits of these methods as practised in the Laboratory of Inorganic Chemistry, and matrix effects on precision and on accuracy are described.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een zestal componenten waarvan de concentraties regelmatig worden bepaald onder meer ten behoeve van diverse meetnetten (zoals die voor grond-, regen- en drinkwater) zijn nader vastgelegd. Het betreft precisie, onderste analysegrens, en matrix-effecten op precisie en nauwkeurigheid, van de fotometrische bepalingen van opgelost organisch koolstof (DOC), ammonium en orthofosfaat, en de ionchromatografische bepalingen van chloride, nitraat en sulfaat

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-12-31 )