|   print

[  ]
 
Stolker AAM

40 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
Supercritical fluid extraction (SFE) is slowly being recognized as a potential alternative to the classical solvent-based extraction and clean-up methods. Extraction of residues of veterinary drugs from biological matrices by conventional SFE is complicated by co-extraction of fat and other nonpolar compounds along with the target analytes, necessitating extensive post-SFE clean-up. To meet the needs of this application, an SFE instrument was designed at the 'Eastern Regional Research Center' (Philadelphia ; USA) that enables to deposite the analytes and coextracted compounds directly onto sorbents in standard solid phase extraction (SPE) columns thus simplifying post SFE operations.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het gebruik van superkritische vloeistof extractie (SFE) als alternatief voor de conventionle, op organische oplosmiddelen gebaseerde, extractie technieken begint langzamerhand steeds belangrijker te worden. Het probleem van het gebruik van superkritsche vloeistoffen voor de extractie van residuen van veterinaire behandelings- en geneesmiddelen uit biologische materialen is dat naast de analyten, de in die materialen aanwezige minder polaire componenten mee-extraheren (o.a. vet). Dit maakt dat de post-SFE stap vaak nog erg bewerkelijk is. Om aan de wensen van deze toepassing tegemoet te komen heeft het 'Eastern Regional Research Center' (Philadelphia ; USA) een SFE instrument ontwikkeld waarmee analyten en mee-geextraheerde componenten op een 'solid-phase kolom' (SPE) kunnen worden opgevangen ; dit vereenvoudigt de post-SFE procedure.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-11-30 )