|   print

[  ]
 
Hoop MAGT van den

46 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
Within the framework of project Analytical-chemical methods, a review study was carried out into the analysis of anions and cations using capillary zone electrophoresis. The results are described in the present report. Attention has been paid to the theoretical background of capillary zone electrophoresis, detection methods and the determination of several suites of anions and cations. Finally, the method properties of capillary zone electrophoresis (CZE) are compared with those of ion chromatography (IC). Capillary zone electrophoresis appears to be a very suitable analytical tool for the determination of anions and cations, due to short analysis times, large separation power, simplicity, low costs and low production of laboratory waste. However, detection limits need to be improved. On the basis of this review, future research lines are pointed out. They include detailed studies into the performance of CZE complementary to IC and application to speciation studies.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het project Analytisch-chemische meetmethoden is in de periode medio tot eind 1994 een literatuuronderzoek verricht naar de analyse van anionen en kationen met behulp van capillaire zone elektroforese. De bevindingen zijn beschreven in dit rapport. Ingegaan wordt op de theoretische achtergrond van capillaire elektroforese, verschillende detectiesystemen en componentanalyse. Tevens worden de methode-eigenschappen van capillaire zone elektroforese (CZE) vergeleken met die van ionchromatografie (IC). Op basis van de bestudeerde publicaties wordt het volgende gesteld: capillaire zone elektroforese is een veelbelovende analysemethodiek voor anionen en kationen, mede door de snelheid, het grote scheidend vermogen, de eenvoud, de lage kosten en de geringe afvalproductie. Hier staat tegenover dat de detectie verbetering verdient om lagere onderste analysegrenzen te bereiken. Op grond van deze literatuurstudie is een vervolgtraject in het kader van de implementatie van CZE binnen het laboratorium aangegeven. Hiertoe behoort onderzoek naar het complementaire karakter van CZE t.o.v. IC en toepassingen op het gebied van speciatie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-12-31 )