|   print

[  ]
 
Staden JJ van , Cleven RFMJ , Beld WA van den

18 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
An investigation has been conducted to automate the quality control of ion chromatographic data and to establish the data transport between the Laboratory Information Management System (LIMS) and the ion chromatographic systems electronically. Applying the developed computer programs quality control on large numbers of samples appeared to be consistent and unequivocal. The electronic data transport prevents transcription errors. Moreover, peak identification based on retention has been improved considerably by automatic correction of its concentration dependence. The application programs allow for adding samples during the analysis run. The application programs have been validated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderzoek werd uitgevoerd om de kwaliteitscontrole op de ruwe gegevens van de ionchromatografische analyse-systemen (IC-systemen) verregaand te automatiseren en het datatransport tussen het Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS) en de IC-systemen geheel electronisch te laten verlopen. Met de ontwikkelde applicatie-programmatuur is een consequente en ondubbelzinnige analytische kwaliteitscontrole van grote monsterstromen mogelijk en worden transcriptie-fouten van monster- en analysegegevens voorkomen. Voorts is de identificatie op grond van retentietijd aanzienlijk verbeterd door automatische correctie van de concentratie-afhankelijkheid. De programmatuur laat toe extra monsters toe te voegen tijdens de analyse-run. De applicatie-programmatuur werd gevalideerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-02-28 )