|   print

Voltammetrische bepaling van de kopercomplexeringscapaciteit van poriewater
[ Voltammetric determination of the copper complexing capacity of pore water ]
 
van den Hoop MAGT, Hoegee-Wehmann AA, Cleven RFMJ, Janssen RPT

34 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 502501033

Toon Nederlands

English Abstract
The voltammetric determination of the copper complexing capacity (CuCC) in aquatic systems for non-buffer conditions is described and applied to 16 pore water samples. On the basis of the potential shift of the copper peak the copper complexes were classified as labile under the present experimental conditions. The CuCC varied from <0.45 to approximately 2.50 micromol per l. For three samples an increase in the lead concentration was observed with increasing copper additions, indicating competitive behaviour of lead and copper for the available binding sites. For each point of the titration curve, the conditional stability (K) of the copper complexes could be estimated on the basis of the CuCC, the total Cu content and the voltammetric Cu concentration. Values for K were found to vary from approximately 4*10 exp. 6 to 1*10 exp. 9 l per mol, depending on the sample and the degree of coverage.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De voltammetrische bepaling van de kopercomplexeringscapaciteit (CuCC) in aquatische systemen onder niet gebufferde condities is beschreven en toegepast op 16 poriewatermonsters. Op basis van de verschuiving van de potentiaal van de koperpiek kon worden vastgesteld dat het merendeel van de kopercomplexen voltammetrisch labiel was onder de gehanteerde experimentele condities. De CuCC varieerde van <0.45 tot circa 2.50 micromol per liter. Bij 3 monsters nam de concentratie voltammetrisch gemeten lood toe gedurende de titratie met koper duidend op competitie tussen lood en koper voor de aanwezige bindingsplaatsen. Uit de titratiecurven, het totaal kopergehalte en het voltammetrisch kopergehalte werd de gemiddelde stabiliteit (K) van de kopercomplexen als functie van de bezettingsgraad geschat. De K-waarden varieerden van ongeveer 4*10 exp. 6 tot 1*10 exp. 9 l per mol afhankelijk van het monster en de bezettingsgraad.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-12-31 )