|   print

Selectiviteit van de ICP-AES-axiaal-techniek voor de elementanalyse in grond, slib en sediment
[ Selectivity of the axial ICP-AES technique for element analysis in soil, sludge and sediment ]
 
van den Velde-Koerts T

47 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 502501038

Toon Nederlands

English Abstract
The selectivity of axial-ICP-AES was sufficient for most elements (except Hg, Mo and Se) to do a quantitative determination in aqua regia digests of soil, sludge and sediment. Spectral interferences found, could be corrected by background correction or multi-component spectral fitting models. Only a few analytes suffered from residual spectral interferences if the concentration in the digests was higher than 600 mg/l Fe, 500 mg/l Ca, Al ; 150 mg/l Cr, 50 mg/l Mn ; 40 mg/l Ti, Zn ; 15 mg/l Cu ; 5 mg/l Ni or 0,6 mg/l Sb. When an internal standard was used, matrix effects were negligible at the concentrations found in the digests.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft analytisch-chemisch onderzoek naar de selectiviteit van de ICP-AES-axiaal-apparatuur, die begin 1995 door het Laboratorium voor Anorganische Chemie werd aangeschaft. Dit onderzoek richtte zich op bepaling van Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sr, Ti, V en Zn in koningswaterdestruaten van grond, slib en sediment. Hoewel kwalitatief diverse spectrale storingen werden vastgesteld, konden de meeste spectrale storingen gecorrigeerd worden met ondergrondcorrectie of met multi-component spectral fitting (MSF) modellen. Indien de concentraties in de koningswaterdestruaten hoger zijn dan 600 mg/l Fe, 500 mg/l Al, Ca, 150 mg/l Cr, 50 mg/l Mn, 40 mg/l Ti, Zn, 15 mg/l Cu, 5 mg/l Ni, 0,6 mg/l Sb moet echter voor bepaalde elementen rekening worden gehouden met resterende spectrale storingen. Met interne standaardcorrectie (Ga, In) zijn matrixeffecten kleiner dan 10% bij concentraties tot 800 mg/l Al, Ca, Cr, Fe, K, Mg, Na, S, Si of Ti. De aantoonbaarheidsgrenzen liggen voor de meeste elementen op het gewenste nivo ; alleen voor Hg, Mo en Se kan de analyse beter met een andere techniek worden uitgevoerd. Voor een aantal elementen moeten nog aanvullende experimenten worden uitgevoerd om de aantoonbaarheidsgrenzen op het gewenste nivo te brengen: voor Co en S kunnen de spectrale storingen verminderd worden door correctie met MSF en voor Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, S, Si, Ti en Zn moeten maatregelen genomen worden om de memory-effecten te verminderen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-12-31 )