|   print

[  ]
 
Ritsema R , Bom CM

29 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
A method for the determination of mercury by atomic fluorescence detection in a water matrix has been developed and optimized. The optimized method is capable of analyzing mercury in water samples as low as 1 ng/l. Water samples must be treated with bromine in order to obtain ionic inorganic mercury which is subsequently reduced to metallic mercury. This metallic mercury is detected by the atomic fluorescence detector. Known additions of mercury to intercomparison samples of drinking and surface water were recovered quantitatively.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een methode voor de bepaling van kwik met atomaire fluorescentie spectrofotometrie werd ontwikkeld en geoptimaliseerd. Met de methode kunnen in een waterige matrix kwikgehalten tot 1 ng/l Hg worden gemeten. Broom bleek een effectief ontsluitingsmiddel. De methode is gevoelig voor contaminatie van kwik uit de omgeving. Om deze te voorkomen, zijn naast de beschreven voorzorgsmaatregelen 'clean room'- faciliteiten noodzakelijk. In vergelijkende interlaboratorium onderzoeken werden voor de matrix drink- en oppervlaktewater bekende toevoegingen kwantitatief teruggevonden. Op grond hiervan kan worden aangenomen dat ook voor een minder complexe matrix als regenwater de methode valide is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-01-31 )