|   print

[  ]
 
Staden JJ van , Hoop MAGT van den

37 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
An experimental study has been executed into the applicability of commercial coated capillaries for the determination of fluoride, formate, chloride, nitrate, sulphate, phosphate and bromide in (natural) aqueous solutions using capillary zone electrophoresis. The life duration of the surface-modified capillaries varied from one measurement until several months depending on the type of capillary. For the modified and common silica capillaries a PMA/TRIS and PMA/TEA/HMOH running electrolyte solution were used respectively. From a set of eight coated capillaries, the amine coated one gave the shortest and most stable migration time for nitrate followed by the C18/BRIJ modified capillary. The influence of the pH of the running electrolyte on the stability of the migration time decreases in order amine 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een experimenteel onderzoek werd uitgevoerd naar de toepasbaarheid van gemodificeerde capillairen en elektrokinetische injectie voor de bepaling van fluoride, chloride, nitraat, sulfaat, fosfaat en bromide in (natuurlijke) aquatische monsters met capillaire zone electroforese. De levensduur van de gemodificeerde capillairen varieerde van een enkele meting tot een periode van meerdere maanden, afhankelijk van het type capillair. Voor de gemodificeerde en de silica capillairen werden respectievelijk PMA/TRIS en PMA/TEA/HMOH buffers als loopvloeistof gebruikt. Van de 8 onderzochte gecoate capillairen, gaf het amine capillair de kortste en meest stabiele migratietijd voor nitraat, gevolgd door het C18/BRIJ gecoate capillair. De invloed van de pH van de bufferoplossing op de stabiliteit van de migratietijd nam af in de volgorde amine 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-10-31 )