|   print

[  ]
 
Velde-Koerts T van der

30 p in Dutch   1997

Toon Nederlands

English Abstract
An axial-ICP-AES method was developed for the analysis of 25 elements in aqua regia digests of environmental samples. The method was optimized for plasma conditions, measurement conditions, correction procedures for spectral interferences, rinse times, standard composition, internal standardization and calibration schemes. Except for K, Na, S, Si and Zn and low concentrations of As, Cd and Hg, the proposed method is suitable for elemental analysis of soil and ashes. The detection limit for biological and filter material is not sufficient; these materials can be analysed if a material specific method is going to be developed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een axiaal-ICP-AES-methode werd ontwikkeld voor de analyse van 25 elementen in konings-waterdestruaten van milieumonsters. De methode werd geoptimaliseerd op basis van: plasma-instellingen, meetcondities, correctieprocedures voor spectrale storingen, spoeltijden, standaardsamenstelling, interne standaarden en kalibratieschema's. De voorgestelde analysemethode is geschikt voor de elementanalyse van bodemmateriaal en asresten. K, Na, S, Si en Zn kunnen alleen indicatief bepaald worden. De aantoonbaarheidsgrenzen voor Ba, Co, Cr, Cu, Mo, Ni en Pb in bodemmateriaal liggen op of onder het niveau dat voor het AP04-besluit vereist is; voor As, Cd en Hg is de aantoonbaarheidsgrens niet voldoende laag. De aantoonbaarheidsgrens voor biologisch en filtermateriaal is niet voldoende laag, voor deze materialen dient een monster-specifieke analysemethode ontwikkeld te worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-12-31 )