|   print

[  ]
 
Kreis IA , Hofman A* , Pots K

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een nieuw ontwikkelde bloeddrukmeter wordt in dit rapport beschreven. Er wordt een geschreven registratie van het vaatgeruis en van de druk in de bloeddrukmanchet verkregen. De resultaten verkregen met deze nieuwe meetmethode vergeleken met de resultaten van metingen met een random zero meter rechtvaardigen het gebruik van de normale referentiewaarden voor bloeddrukmetingen bij individuen en groepen. De vergelijkingen tussen verschillende lezers en tussen uitslagen van dezelfde lezer bevestigen dat de afleesprocedure helder en niet afhankelijk van de waarnemer is. Wel blijken de resultaten voor dezelfde lezer afhankelijk te zijn van ervaring. De noodzaak van herbeoordeling van een vrij groot aantal registraties is een indicator voor een groter dan verwacht voorkomen van artefacten en fenomenen als "silent gaps". De meting van de bloeddruk met de RIVM-meter levert mogelijkheden voor verdere studie naar patronen van vaatgeruis en voor het meten van de bloeddruk zonder waarnemer bias.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-12-31 )