|   print

[  ]
 
Wubs KL , Groot G de

31 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een methode beschreven voor de kwantitatieve bepaling van kwik (Hg) in nieren van humane herkomst met behulp van atomaire absorptiespectrofotometrie en koude-damp atomisatie. De niermonsters worden ontleed met een enzymatische methode onder fysiologische condities gevolgd door een destructie met geconcentreerd zoutzuur bij 60 graden C. In het ontstane weefseldestruaat wordt vervolgens kwik bepaald met de koude-damp techniek. De methode is bijzonder geschikt voor het routinematig bepalen van grote series niermonsters. De toegepaste milde condities tijdens de ontleding en destructie van de nieren minimaliseren de kans op verlies van kwik door vervluchtiging ten gevolge van te hoge temperaturen. De bovengrens van het lineaire werkgebied komt overeen met 2 mg Hg/kg uitgaande van 1 g nier. De detectielimiet (overeenkomend met 3 x de ruis) is 0,006 mg Hg/kg. Het lineaire werkgebied is dus voor nier 0,006 - 2 mg Hg/kg. De gemiddelde relatieve standaardfout (+/- standaarddeviatie) berekend uit 11 calibratielijnen bedraagt (3,6 +/- 1,5)% bij een concentratie van 0,2 mg Hg/kg. Het gemiddelde (+/- standaarddeviatie) van de variatiecoefficienten van tweevoudige analyses van 27 niermonsters is (10,9 +/- 8,9)%.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-08-31 )