|   print

[  ]
 
Groot G de , Mulder W , Wubs KL

26 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de analysemethoden geevalueerd die zijn toegepast bij een onderzoek naar de concentraties van enige metalen in weefsels van overledenen uit de Kempen, Twente en Friesland. Tevens worden de analyseresultaten van het onderzoek gepresenteerd. De analytische precisie is vastgesteld op basis van de resultaten van de calibratiestandaarden die van iedere meetserie (10-15 series per type analyse) deel uitmaakten. Gemiddeld over het gehele onderzoek was de relatieve standaardfout (+/- standaarddeviatie) (0,96 +/- 0,50)% voor cadmium in nier (nierschors en niermerg), (2,1 +/- 1,5)% voor cadmium in lever, (3,6 +/- 1,5)% voor kwik in nier en (4,3 +/- 2,1)% voor lood in wervel. De herhaalbaarheid werd vastgesteld op basis van de resultaten van de tweevoudige analyses die van de meeste monsters waren uitgevoerd. Voor ieder type analyse was er een significante correlatie tussen de tweede en de eerste analyse (p < 0,001). De variatiecoefficient (gemiddelde +/- standaarddeviatie) van het gemiddelde van de tweevoudige analyses was (9,2 +/- 8,7)% voor cadmium in nierschors, (34 +/- 28)% voor cadmium in niermerg, (7,6 +/- 7,0)% voor cadmium in lever, (10,9 +/- 8,9)% voor kwik in nier en (8,2 +/- 11,4)% voor lood in wervel.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-05-31 )