|   print

Nutrientensamenstelling van voedingsmiddelen en berekening van opname van voedingsstoffen ten behoeve van een patient-controle onderzoek naar de rol van voeding bij het ontstaan van kanker. Deel 1: De bronnen van de SEARCH voedingsmiddelentabel
[ Nutrientanalyses of foods and computation of nutrient intake for the purpose of a case-control study on diet and cancer part 1: The sources of the SEARCH food table ]
 
Runia S, Bueno de Mesquita HB

27 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 528478001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten behoeve van het internationale patient-controle onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker van pancreas, galblaas en galwegen in het kader van het SEARCH-project (IARC, Lyon) is de gebruikelijke opname van voedingsmiddelen gemeten met behulp van een semikwantitatieve voedselfrequentie vragenlijst. Aangezien voedingsmiddelen en eetgewoonten in de deelnemende landen niet vergelijkbaar zijn, is besloten dat ieder deelnemend onderzoekscentrum alleen schattingen van de opname van voedingsstoffen rapporteert. Teneinde dit te realiseren is het noodzakelijk de nutrientensamenstelling van de voedingsmiddelen te weten. er moest een voedingsmiddelentabel worden opgesteld, hierna te noemen SEARCH tabel, met daarin opgenomen nutrienten die voor het onderzoek van belang werden geacht. De uiteindelijke SEARCH tabel heeft als basis de UCV tabel 1985. De afdeling Voeding van het TNO-CIVO heeft de SEARCH tabel in opdracht van het RIVM aangevuld met analyses van in de UCV ontbrekende vitamines en mineralen, van aminozuren, van vetzuren en met de nutrienten van enkele samengestelde voedingsmiddelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-02-28 )