|   print

Nutrientsamenstelling van voedingsmiddelen en berekening van opname van voedingsstoffen ten behoeve van een patient-controle onderzoek naar de rol van voeding bij het ontstaan van kanker. Deel 6: Berekening van de gemiddelde voedingsstofopname per dag
[ Nutrientanalyses of foods and computation of nutrient intake for the purpose of a case-control study on diet and cancer part 5: Additions to fatty-acid foodtable ]
 
Bueno de Mesquita HB, Runia S

18 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 528478006

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten behoeve van het internationale patient-controle onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker van de pancreas, galblaas en galwegen in het kader van het SEARCH-project (IARC, Lyon) is de gebruikelijke opname van voedingsmiddelen gemeten met behulp van een semikwantitatieve voedselfrequentie vragenlijst. Vervolgens zijn de frequenties van gebruik omgezet in dagelijkse frequenties. De gemiddelde dagelijkse opname van ieder voedingsmiddel wordt verkregen door het aantal standaard porties, het gewicht van de standaard portie en de dagelijkse frequentie met elkaar te vermenigvuldigen. De SEARCH voedingsmiddelentabel bevat de samenstelling van deze voedingsmiddelen. Met de gegevens uit de voedingsmiddelentabel wordt van 85 voedingsstoffen de gemiddelde voedingsstofopname per persoon per dag berekend. Deze gemiddelde voedingsstofopname wordt aan IARC (Lyon) gerapporteerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-02-28 )