|   print

Prevalentie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten en veranderingen daarin in de periode 1987-1991. Eindrapportage Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten 1987-1991
[ Prevalence of and changes in risk factors for cardiovascular diseases over the period 1987-1991. Final report of the Monitoring Project on Cardiovascular Disease Risk Factors 1987-1991 ]
 
Verschuren WMM, Smit HA, van Leer EM, Berns MPH, Blokstra A, Steenbrink-van Woerden JA, Seidell JC

79 p in Dutch   1994

RIVM Rapport 528901011

Toon Nederlands

English Abstract
The Monitoring Project on Cardiovascular Disease Risk Factors has been carried out between 1987-1991. In this period over 36,000 men and women aged 20-59 years have been examined for cardiovascular risk factors. Prevalence of hypercholesterolemia was 16% in men and 13% in women, a low HDL-cholesterol was present in 21% of all men and 6% of all women. Prevalence of hypertension was 8% in men and 6% in women, and prevalence of obesity was 7% in men and 9% in women. Forty percent of all men and women smoked cigarettes, and 10% of the men and 3% of the women were heavy drinkers. One-third of all men and women were physically inactive. Prevalence of hypercholesterolemia decreased by 3% in men and 2% in women, prevalence of low HDL increased by 9% in men and 1% in women. Prevalence of hypertension did not change, but treatment of hypertension decreased. Prevalence of obesity and physical activity showed an increase only when the data were corrected for changes in educational status over the study period. Prevalence of cigarette smoking decreased by 3% in men and 4% in women, while the percentage of heavy drinkers decreased by 3% in men and women.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten is uitgevoerd van 1987-1991. In deze periode zijn ruim 36.000 mannen en vrouwen in de leeftijd van 20-59 jaar onderzocht op risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Prevalentie van hypercholesterolemie was 16% voor mannen en 13% voor vrouwen, 21% van de mannen en 6% van de vrouwen had een verlaagd HDL-cholesterolgehalte. Acht procent van de mannen en 6% van de vrouwen had hypertensie en 7% van de mannen en 9% van de vrouwen had overgewicht. Veertig procent van de mannen en vrouwen rookte sigaretten, 10% van de mannen en 3% van de vrouwen waren zware drinkers. Ongeveer 1/3 deel van alle mannen en vrouwen was lichamelijk inactief. De prevalentie van hypercholesterolemie daalde over de studieperiode met 3% bij mannen en 2% bij vrouwen, de prevalentie van een verlaagd HDL-cholesterolgehalte nam toe met 9% bij mannen en 1% bij vrouwen. De prevalentie van hypertensie veranderde niet, maar de medicamenteuze behandeling van hypertensie daalde. De prevalentie van overgewicht en lichamelijke inactiviteit steeg wanneer werd gecorrigeerd voor veranderingen in opleidingsniveau over de studieperiode. Het percentage sigaretten rokers daalde met 3% bij mannen en 4% bij vrouwen, het percentage zware drinkers nam af met 3% bij mannen en vrouwen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1994-10-31 )