|   print

[  ]
 
Mheen PJ van de

46 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In landelijke prevalentieschattingen van diabetes mellitus blijven de bewoners van verzorgingstehuizen gewoonlijk buiten beschouwing. In dit onderzoek is een schatting gemaakt van die prevalentie. Dit is gebeurd door aan een representatieve steekproef van 215 tehuizen (op een totaal van 1590, voor verwerking geschikte respons 158) gegevens te vragen over het aantal gebruikte dieetmaaltijden. De prevalentie van diabetes mellitus in verzorgingstehuizen bleek bij vrouwen groter te zijn dan bij mannen (respectievelijk 16% versus 10%). Voor de vergelijking met landelijke prevalentiecijfers onder de bevolking van 65 jaar en ouder waren slechts twee bronnen beschikbaar. De prevalentie blijkt bij mannen in verzorgingstehuizen ongeveer 1.5 keer zo hoog en bij vrouwen 1.5 tot 4 keer. Er zijn enkele berekeningen gemaakt over de verwachte prevalentie in verzorgingstehuizen in het jaar 2005.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-08-31 )