|   print

Verontreiniging van moedermelk met gechloreerde koolwaterstoffen in Nederland, 1993. De rol van determinanten
[ Levels of polychlorinated organic compounds in human milk in the Netherlands, 1993. The role of determinants ]
 
Cuijpers CEJ, Liem AKD, Albers JMC, Kreis IA, Lebret E

46 p in Dutch   1997

RIVM Rapport 529102004

Toon Nederlands

English Abstract
Levels of polychlorinated organic compounds (POCs) in human milk are described for 103 primiparae, studied in 1993. It appeared that age, quetelet index, and smoking habits of the mother do influence the levels in human milk. Although some of the investigated dietary products were associated with the levels in human milk these associations were rather weak and not consistent for the various sumparameters. (Dietary) recommendations at the individual level are not considered in the light of these results. To monitor the effectiveness of source-oriented environmental policies, continuation of periodical measurements of POC levels in food and human milk is recommended.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Niveaus van organochloorverbindingen (OCV's) in moedermelk worden beschreven voor 103 primiparae, onderzocht in 1993. Het blijkt dat leeftijd, quetelet index en rookgewoonten van de moeder belangrijke determinanten zijn van de gemeten OCV niveaus in moedermelk. De in dit onderzoek gevonden associaties met voeding zijn minder duidelijk en niet consistent voor de verschillende somparameters. (Voedings) adviezen op het niveau van het individu worden op grond van de huidige onderzoeksresultaten niet zinvol geacht. Teneinde de effectiviteit van het huidige beleid (brongerichte aanpak) te kunnen evalueren, is het wenselijk de gehalten in voeding als ook de niveaus in moedermelk de komende jaren te blijven monitoren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1997-03-31 )