|   print

[  ]
 
Wijk JJ van , Rood GA

63 p in Dutch   2002

download pdf (379Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Fourth National Environmental Policy Plan (NMP4) outlines the Dutch government's strategy to tackle persistent environmental problems like increasing CO2 emissions in the long term. The government aims to support transitions as a process of structural change in society with transition management. Actors, like government, industry, non-governmental organisations, consumers and bank, play an important role in such societal change. The Netherlands Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has developed a framework to monitor assess and support transition management from a multi-actor perspective. This framework is called 'Arenas in the transition process'. An Arena represents a network of actors where discussions, negotiations and decisions take place on several subjects of transition mangenment, e.g. R&D investment and policy aims. The dynamics of such an network have been researched with formal decision-making models from the firm of consultants, DECIDE. These models (quantitatively) describe the actors involved in a specific decision-making network from the perspective of their position on issues of decision-making, their interest in these decisions and their power in the network. This document reports how the framework ' Arenas in the transition process' and the decision-making models are applied using a case study on meat alternitives, Novel Protein Foods (NPF), for wich the main conclussions follow. -The Arenas framework is helpful in studying the developments within society from a multi-actor perspective. Here the framework functions as a tool for monitoring, evaluation and assessment of the progress in the transitions intended by the government. -Formal decision-making models support the framework in researching the developments within Arena. The quantitave network analysis support transition magement. For example, simulation of the policy development phase on NPF shows that the actors currentlyin the NPF field are supportive of a policy aim for meat substitution in 2015 of about 15%. This study comprisedpart of a research progrmme on transition and actor-oriented plicy assessment within RIVM. The ' Novel protein Foods' case study was solely used to study the functionality of the framework an decision-making models. No judgement was passed on the potential of NPF itself.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het NMP4 geeft aan dat voor hardnekkige milieuproblemen fundamentele omslagen in maatschappelijke systemen nodig zijn (transities). De overheid wenst transities te beinvloeden wat betreft snelheid en richting (transitiemanagement). In deze studie is een concept ontwikkeld waarmee men transitiemanagement vanuit een actorenbenadering kan monitoren, evalueren en ondersteunen, te weten het concept 'Arena's in het transitieproces'. Een Arena is een netwerk van actoren rond een specifiek onderwerp van transitiemanagement. Binnen dit netwerk wordt gesproken, onderhandeld en besloten over dit onderwerp. Met besluitvormingsmodellen wordt het concept van Arena's ondersteund en nader ingevuld. Besluitvormingsmodellen simuleren de dynamiek en sturingsmogelijkheden van besluitvormingsprocessen van actoren op kwantitatieve wijze. In deze studie is het concept 'Arena's in een transitieproces' in combinatie met de besluitvormingsmodellen toegepast op de casus Novel Protein Foods (NPFs). Met de casus is de functionaliteit van het concept en de toepassing van besluitvormingsmodellen hierin verkend en beoordeeld. De casus vormde dus een middel voor dit methodologische onderzoek en niet het primaire onderzoeksdoel. Het RIVM beoogt geenszins een uitspraak te doen over de wenselijkheid en haalbaarheid van NPFs. Het onderzoek past binnen een verkennend onderzoekstraject van het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) van het RIVM. In dit traject wordt bezien op welke wijze beleids- en transitieonderzoek binnen het MNP moet worden vormgegeven en welke positie de (multi)actorenbenadering hierin inneemt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2002-10-11 )