|   print

[  ]
 
Kruize H ; Bouwman AA

82 p in Dutch   2004

download pdf (2422Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
As a part of a broader investigation on environmental inequity in the Netherlands, an exploratory case study on the socio-economic distribution on (perceived) environmental quality was carried out in the Rijnmond (industrial and urbanised) region in the western part of the Netherlands. Disparities in local environmental quality with respect to noise, air pollution, availability of public green areas, safety risks, and presence of waste disposal sites, were analysed separately and accumulatively across income levels making use of postal codes. Inhabitants' perception of environmental quality with respect to spatial and income differences was also ascertained and analysed. Recent, available national and regional databases and literature were used for the analyses. Disparities in local environmental quality were found to be linked to income level, especially for air pollution and the availability of public green areas. In addition, accumulation of environmental 'goods' (high-quality environmental conditions) were found more often in high-income than in low-income areas. Inhabitants of Rotterdam also mentioned littering and dog mess to be the greatest environmental problem. All income categories experienced annoyance, but from different, often area-specific sources. Considering these results, policy-makers are advised to take the effects of their policy on different income categories into account.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Als onderdeel van een breder onderzoek naar milieu en sociale ongelijkheid in Nederland is een verkennend casusonderzoek uitgevoerd naar de sociaal-economische verdeling van (ervaren) milieukwaliteit in de regio Rijnmond. Verschillen in milieukwaliteit tussen postcodegebieden met een verschillend inkomensniveau zijn geanalyseerd voor geluid, luchtverontreiniging, beschikbaarheid van groen, veiligheidsrisico's en aanwezigheid van afvalverwerkingsbedrijven, zowel voor de afzonderlijke aspecten als gecumuleerd. Verder is ervaren milieukwaliteit van bewoners vastgesteld en geanalyseerd op ruimtelijke en inkomensverschillen en de relatie van beleving met 'objectieve' milieukwaliteit. Dit is gedaan op basis van recente literatuur en bestaande nationale en regionale gegevensbestanden. Er bleken verschillen in lokale milieukwaliteit te bestaan tussen postcodegebieden met een verschillend inkomensniveau, met name voor luchtverontreiniging en beschikbaarheid van groen. Ook bleek stapeling van positieve milieu-aspecten vaker voor te komen in hogere inkomensgebieden dan in lagere inkomensgebieden. Daarnaast noemden Rotterdammers vuil op straat en hondenpoep als grootste milieuproblemen. Alle inkomenscategorieen ervoeren hinder, maar van verschillende, vaak locatiespecifieke bronnen. Gezien deze resultaten is het voor beleidsmakers van belang in hun beleid aandacht te besteden welke uitwerking deze heeft voor verschillende inkomensgroepen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-09-27 )