|   print

[  ]
 
Hilderink HBM ; Otter H den ; Jong A de

67 p in Dutch   2005

download pdf (374Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Between 1960 and 2003 the number of households in the Netherlands increased from 3.2 million to 7 million. The average household has not only decreased in size, but has also changed in composition. On the one hand, household trends are determined by demographic factors such as birth, mortality and international migration. On the other hand, they are determined by factors related to people's life cycles. Described here is how the future size and composition of Dutch households will change according to four scenarios, Global Economy, Strong Europe, Transatlantic Market and Regional Communities. In the Global Economy scenario, the number of households increases to more than 10 million by 2040, while in the Regional Communities scenario, the number of households peak at almost 7.5 million around 2030. A subsequent decrease leads ultimately to less than 7 million households by 2040. In the other two scenarios, the number of households grows to about 8.5 million by 2040. The decrease in average household size continues in all scenarios. The largest decrease is shown in the Global Economy scenario (down to 1.93 persons per household) and the smallest in the Regional Communities scenario (down to 2.19 persons). The number of single-person households 5.5 million in 2040 will be highest in the Global Economy scenario but only 2.5 million in the Regional Communities scenario. The largest increase is expected in the higher age groups, where the number of single-person households aged 65 and over will double or even triple.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de afgelopen vier decennia is het aantal huishoudens toegenomen van 3,2 in 1960 tot 7 miljoen in 2003. Het kleiner worden van de gemiddelde huishoudensgrootte, ook wel bekend als huishoudensverdunning, kan voor een belangrijk deel worden verklaard uit de maatschappelijke trend van individualisering. Daarnaast leidde dit tot een andere huishoudenssamenstelling van huishoudens. Huishoudensontwikkelingen worden bepaald door demografische factoren zoals geboorte,sterfte en migratie, maar ook door factoren die verband houden met de levensloop van mensen. Aan de hand van een viertal scenario's, Global Economy, Strong Europe, Transatlantic Market en Regional Communities, is in dit rapport beschreven hoe de omvang en samenstelling van de huishoudens in de toekomst mogelijk zullen veranderen. In het Global Economy scenario groeit het aantal huishoudens naar ruim 10 miljoen in 2040. In het Regional Communities scenario ligt de top van het aantal huishoudens op bijna 7,5 miljoen rond 2030, waarna het aantal huishoudens terugloopt naar 7 miljoen. In alle scenario's zal het proces van huishoudensverdunning in de toekomst doorgaan. De sterkste daling van de gemiddelde huishoudensgrootte vindt plaats in het Global Economy scenario naar 1,93 personen per huishouden, en de minst sterke daling in het Regional Communities scenario naar 2,19 personen. In het Global Economy scenario is het aantal eenpersoonshuishoudens het hoogst van alle scenario's met 5,5 miljoen in 2040 tegen 2,5 miljoen in het Regional Communities scenario. De grootste stijging in eenpersoonshuishoudens is te verwachten bij de hogere leeftijden; onder ouderen kan het aantal eenpersoonshuishoudens verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2005-04-18 )