|   print

[  ]
 
Visser H

82 p in Dutch   2007

download pdf (1440Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Annually averaged temperatures in the Netherlands are rising and the same seems to hold for peak summer temperatures. July 2006 showed a record high, with two heat waves. This study shows that chances for extremely warm days increased systematically over the period of 1951-2006. For instance, the chance that the temperature peaks to 32.0 degrees C rose from 13% in 1950 to 76% in 2006. The chance of experiencing extremely warm days in the future is likely to rise further. This is shown in the analysis of four scenarios for the year 2050. One of the major impacts of extremely warm days are heat-related excess deaths, a number which rose systematically in the period of 1951-2006 by a factor of 2.5. Here, a constant level of health care and a constant age structure over this period is assumed (in order to isolate the heat-related effect). A prominent Dutch example of the societal impact of extremely warm days was seen in 2006 at the International Four-Day March of the city of Nijmegen. These marches are organized each third week of July. This sporting event had to be stopped in 2006 after the first day due to the heat (two people died and 69 people were taken to hospital). The chance that these conditions will be as severe in 2007 as they were in 2006, has been found to be 7% (the chance was less than 1% in 1951). The percentage of 7% equals an average return period of once in every 14 years.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Kans op extreme warmte neemt toe. Jaargemiddelde temperaturen in Nederland zijn gestegen over de afgelopen eeuw, en dat lijkt ook te gelden voor piektemperaturen in de zomer. Zo was de julimaand van 2006 recordwarm met twee hittegolven. In deze studie wordt aangetoond dat de kans op extreem warme dagen systematisch is toegenomen over de periode 1951-2006. De hitte in de zomer van 2006, maar ook bijvoorbeeld die in 2003, passen in dat beeld. Gevonden is dat de kans op maximum temperaturen van 32.0 graden C of meer is gestegen van 13% in 1951 naar 76% in 2006. Verder zal de kans op zeer warme dagen blijven stijgen in de komende decennia. Dat volgt uit de analyse van vier scenario's die door het KNMI speciaal voor Nederland zijn opgesteld. Een van de belangrijkste gevolgen van hitte in de zomer is de toename van het hitte-gerelateerd aantal doden. Gevonden is dat dit aantal over de periode 1951-2006 significant is toegenomen met een factor 2.5. Hierbij is aangenomen dat de gezondheidszorg en leeftijdsopbouw constant is over die periode (dit om alleen het hitte-gerelateerde deel te vinden). Ook is uitgewerkt hoe groot de kans is op herhaling is van de hitte zoals die optrad tijdens de Vierdaagse van Nijmegen in 2006. Na de eerste wandeldag moest de Vierdaagse afgelast worden vanwege twee doden en 69 ziekenhuisopnames. Gevonden is dat de kans op herhaling van vergelijkbare meteorologische condities op dit moment gelijk is aan 7%, ofwel gemiddeld eens per 14 jaar.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2007-07-27 )