|   print

[  ]
 
Zoontjes PW , Sterk SS , Ginkel LA van

21 p in Dutch   1995

download pdf (832Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In order to conduct a surveillance study into the occurrence of residues of the veterinary drug ivermectin an analytical procedure based on liquid chromatography was made operational within the laboratory. At the level of the currently lowest Maximum Residue Limit (MRL) of 15 mug/kg for liver the repeatability of the method, expressed as relative standard deviation, was 10% (degrees of freedom (df) whereas the within laboratory reproducibility, also expressed as relative standard deviation, was 6% (vhg 2). With the procedure 107 samples of liver, obtained from calves, cattle, horses, pigs, sheep and goats, were investigated. In four samples ivermectin was detected. In three cases the concentration was less than 15 mug/kg (cow (1), sheep (1) and pig (1)). In one sample, obtained from a sheep, the concentration was 54 mug/kg.The MRL for samples of liver obtained from sheep, pigs and horses is 15 mug/kg, for cattle 40 mug/kg. Even though the number of positive samples, exceeding the MRL, was only 1%, continuation of this study in the near future (3 years) is indicated. The nature of the method means that only a limited laboratory capacity is needed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten behoeve van bewakingsonderzoek naar het voorkomen van residuen van het diergeneesmiddel ivermectine werd een analysemethode op basis van vloeistofchromatografie operationeel gemaakt. Op het niveau van de laagste thans geldende Maximale Residu Limiet (MRL) van 15 mug/kg voor lever bleek de herhaalbaarheid van de methode, uitgedrukt als relatieve standaarddeviatie, 10% (9 vrijheidsgraden (vhg)) terwijl de binnen laboratorium reproduceerbaarheid, eveneens uigedrukt als relatieve standaarddeviatie, 6% (vhg 2) bedroeg.Met de methode werden 107 monsters lever, afkomstig van kalveren, volwassen runderen, paarden, schapen, varkens (o.a. zeugen), geiten en een bok onderzocht. In vier monsters werd ivermectine aangetoond. In drie gevallen was het gehalte echter minder dan 15 mug/kg (rund (1), schaap (1) en zeug (1)). In een monster, afkomstig van een schaap, werd 54 mug/kg aangetroffen.De MRL voor monsters lever afkomstig van schapen, varkens en paarden bedraagt 15 mug/kg, voor runderen 40 mug/kg. Het aantal positieve, dat wil zeggen de MRL overschrijdende, monsters bedroeg derhalve slechts 1 (ca. 1%). Hoewel dit percentage niet verontrustend is, is herhaling van dit onderzoek over 3 jaar gewenst. De aard van de analysemethode maakt dat de hiervoor benodigde analytische capaciteit slechts beperkt is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-01-31 )