|   print

[  ]
 
Stolker AAM , Rossum HJ van , Schwillens PLWJ , Zoontjes PW , Hagele GH , Janssen FW , Stephany RW , Ginkel LA van

34 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
During the surveillance conducted in 1994, focussing on special slaughter places, 196 samples of liver and 147 samples of urine were analysed for the presence of residues of beta-agonists, 197 samples of kidney fat were analysed for the presence of gestagens and 141 samples of kidney were analysed for the presence of tranquillizers. In none of the analysed samples of urine and liver beta-agonists were detected. In one sample of kidney fat medroxyprogesterone (acetate) was detected. In 8 of the analysed samples of kidney residues of tranquillizers or carazolol were detected. Acepromazine was the most frequently detected tranquillizer, azaperol/azaperone and xylazine were detected once. The beta-blocker carazalol also was detected once. Based on the results for beta-agonists it is suggested to continue the study using a matrix with a larger withdrawal time for residues, e.g. retina. Furthermore it is advised to continue the surveillance for gestagens and tranquillizers, and to focus the surveillance in 1995 on the anabolic steroids e.g. boldenone, methylboldenone, methyltestosterone and chlorotestosterone acetate.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Gedurende het in 1994 uitgevoerde bewakingsonderzoek 'bijzondere slachtplaatsen' werden 196 monsters lever en 147 monsters urine onderzocht op de aanwezigheid van residuen van beta-agonisten, 197 monsters niervet werden onderzocht op de aanwezigheid van gestagenen en 141 monsters nier onderzocht op de aanwezigheid van tranquillizers. In geen van de onderzochte monsters urine en lever werden beta-agonisten aangetoond.Van de onderzochte monsters niervet werd in een geval het gestageen medroxyprogesteron(acetaat) aangetroffen, in alle overige onderzochte monsters niervet werden geen gestagenen aangetoond. Van de onderzochte monsters nier zijn in acht gevallen residuen van tranquillizers of carazolol aangetroffen. Acepromazine was de meest voorko-mende tranquillizer, azaperol/a-zaperon en xylazine werden eenmaal aangetroffen. In een geval werd de beta-blokker carazolol aangetroffen. Op basis van de resultaten is geadviseerd om in 1995 het onderzoek op beta-agonisten voort te zetten maar een andere matrix, namelijk retina te onderzoeken. Dit vanwege het feit dat de halfwaardetijd van beta-agonisten in retina langer is dan voor urine en lever. Het onderzoek op gestagenen en tranquillizers dient te worden voortgezet. Tevens werd aanbevolen om de aandacht in 1995 meer te richten op de anabole steroiden m.n. boldenon, methylboldenon, methyltestosteron en chloortestosteronacetaat.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-09-30 )