|   print

[  ]
 
Linders SHMA , Stolker AAM , Ginkel LA van

30 p in Dutch   2003

download pdf (200Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The validation of the quantification and identification of residues of growth-promoting compounds in meat of different species, according to the most recent EC-criteria for analytical methods, is described here. The method is suitable for the detection and identification of traces of these substances and can be used for import control and assessing consumer exposure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport beschrijft de validatie van een analysemethode voor monsters vlees, geschikt voor humane consumptie, op de aanwezigheid van een aantal groeibevorderende stoffen (steroiden). De validatie is uitgevoerd conform de meest recente richtlijnen van de Europese Commissie en toont aan dat de methode geschikt is voor het aantonen en bevestigen van zeer lage gehalten van deze stoffen. De methode kan worden toegepast ten behoeve van de controle van (import)vlees en het vaststellen van de daadwerkelijke belasting van de consument met hormonaal actieve stoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-07-11 )